Publicerad: 16 april 2019

Krönika

Bättre företagsklimat viktigt för välfärden

Kommunerna prioriterar det lokala företagsklimatet högt. Därför är det glädjande att se hur högt företagare rankar kommunernas service till dem.

Förra veckan kom SKL:s sjätte servicemätning av företagsklimatet och sedan starten 2010 har kommunerna fått allt bättre omdömen. Det totala NKI-värdet (nöjd-kund-index), har ökat från 66 till 72, vilket innebär att man gått från godkänt till ett bra betyg. Företagare är generellt nöjda med kommunernas service inom de sex myndighetsområden som mäts.

Årets mätning visar att företagarna framförallt blivit mer nöjda med servicen och effektiviteten inom området Livsmedelskontroll där NKI ökat från 74 till 77. En satsning på rådgivning inom livsmedelskontrollen har genomförts och det märker och uppskattar företagare. SKL har också startat ett nätverk för kommunernas livsmedelsinspektörer. Det har lett till nya givande samarbeten och utbyten av erfarenheter.

Utöver jämförelserna genomför SKL utbildningen Förenkla – helt enkelt, där tjänstemän och politiker tillsamman utvecklar sina kontakter med näringslivet. De kommuner som deltar i utbildningen lyfter ofta sina resultat i Öppna jämförelser - Företagsklimat. Två exempel är Höganäs, som placerar sig först i rankingen, och Svalöv som ökat sitt NKI med hela 10 enheter. Det är riktigt roligt att se att deras långsiktiga och målmedvetna arbete ger så konkreta resultat.

Samtidigt utvecklas fler digitala tjänster som underlättar både för företagen och kommunerna. Tillsammans med Tillväxtverket och Bolagsverket har SKL i projektet Serverat utvecklat e-tjänster som gör det enklare att starta och driva företag, samtidigt som kommunernas arbete effektiviseras. Hittills finns tjänsten för bland annat restauranger, hotell och biodling, men allt fler verksamheter kommer att kunna använda tjänsten. Under 2019 planeras att även skapa tjänster för evenemang.

Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. Med ett aktivt lokalt näringsliv stärks skattebasen, och därmed möjligheterna att erbjuda medborgare en bra välfärd och en attraktiv miljö att leva och verka i.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!