Publicerad: 10 mars 2020

Krönika

Avgörande att budskapen om coronaviruset är samordnade

När coronaviruset sprids över världen och oron ökar hos många medborgare har kommuner och regioner ett avgörande ansvar. Dels ett ansvar för att våra kärnverksamheter fungerar. Men också ett stort ansvar för att ryktesspridning och oro som inte baseras på fakta sprids.

Staffan Isling

Den senaste tiden har både kommuner och regioner satts under press. Flera fall av det nya coronaviruset har konstaterats de senaste dagarna och allt fler frågor ställs från medborgare om alltifrån symptom till om barnen ska gå till skolan eller inte.

Myndigheterna har en avgörande roll. Det är Folkhälsomyndigheten som har tillgång till den senaste informationen och har bäst kunskap och förmåga att också göra de bästa bedömningarna utifrån ett smittskyddsperspektiv. Det finns ingen anledning för oss att göra egna tolkningar.

Men vi måste kunna lita på att myndigheternas budskap är samstämmiga. Förra veckan skapades förvirring då Folkhälsomyndigheten och Skolverket inte var tydliga i sina budskap kring hur skolor och förskolor ska agera. Det var olyckligt, i sådana här lägen får det aldrig lämnas utrymme för tolkningar av myndigheternas budskap. Det skapar onödig oro, något vi påtalat för myndigheterna.

Det är viktigt att vi håller oss till myndigheternas rekommendationer. Beslut som tas utöver de som myndigheterna rekommenderar kan få konsekvenser för medborgare. Exempelvis ersätter inte Försäkringskassan föräldrar som är hemma med barn som inte är sjuka eller där det inte finns intyg från sjukvården om att barnet ska stanna hemma från skolan.

SKR:s roll

I går beslutade jag om att SKR ska arbeta utifrån en särskild organisation med anledning av coronaviruset. Det innebär att vi ska kunna fatta beslut snabbare och enklare och kunna stötta er med de frågor som uppstår. SKR har ingen formell krisledande nationell roll, däremot deltar vi i myndigheternas samverkanskonferenser och kan spela in frågor till myndigheter, riksdag och regering.

På fredag deltar jag som SKR representant på möte i den nationella pandemigruppen för gemensam information kring nulägesbilden och diskutera samverkansfrågor. Till pandemigruppen kallar Folkhälsomyndigheten förutom oss även generaldirektörerna från MSB, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

I det här läget är en väl fungerade samverkan och att vi tillsammans kan bära samma budskap helt avgörande. Det är en skyldighet vi har gentemot alla medborgare.

Vi vet inte hur coronavirusets spridning kommer utvecklas varken globalt eller i Sverige. Med de signaler vi får är att smittspridningen kommer pågå under en längre tid, det här är långt ifrån över.

Det känns betryggande hur vården kan växla upp när den behövs som mest. Vi har bra rutiner för provtagning och en väl fungerande smittspårning. Nu handlar det om att ha robusta och uthålliga organisationer, där vi förmedlar information baserad på fakta till våra medborgare.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!