Publicerad: 4 februari 2020

Krönika

Att känna sig trygg och säker

Jag vill inte vara rädd om jag rör mig på stan eller är på hemväg. Det är jag förstås inte ensam om. Gängkriminaliteten, med sprängningar och skottlossning, spär på otrygghet. De flesta brott och samhällsstörningar får på något sätt efterverkningar i kommunerna.

Staffan Isling

Att i samverkan med andra aktörer kunna hantera trygghets- och säkerhetsfrågor över hela hotskalan – med såväl individ- som samhällsperspektiv – är därför en central kommunal arbetsuppgift.

För några veckor sedan publicerade SKR tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rapporten Öppna jämförelser trygghet och säkerhet, den tolfte i ordningen, och temat är brott och brottsförebyggande arbete.

Rapporten visar att utvecklingen av bränder, olyckor och brott ligger någorlunda konstant över tid. Däremot ökar den upplevda otryggheten.

Öppna jämförelser trygghet och säkerhet

Polisens närvaro avgörande

Det saknas till stora delar vetenskapliga bevis inom trygghets- och säkerhetsområdet för att en viss åtgärd ger önskad effekt. Det är därför svårt att uttala sig om sambandet mellan förebyggande säkerhetsarbete och utfall i form av färre olyckor, brott och så vidare. Men vi vet att nära samarbete mellan kommun och polis är avgörande för att lyckas med brottsförebyggande arbete.

En utredning ser nu över om kommunernas brottsförebyggande bör regleras i lag. Jag hoppas verkligen att utredningen tar reda på i vilken utsträckning polisen är närvarande i kommunerna. Många kommuner vittnar om brist på lokalt förankrad polis. Det är allvarligt och oroväckande.

Alla kommuner arbetar brottsförebyggande. Här några exempel:

  • I Enköping har kommun och polis brutit ner uppgifter om brottslighet per bostadsområde, vilket ger förutsättningar för mer träffsäkra insatser. För att motverka rekrytering av unga till kriminella miljöer satsas det till exempel på mentorer i skolan och på att förändrade attityder till blåljuspersonal.
  • Helsingborg använder teknik för att förebygga brott. Man undersöker om sensorer kan öka trygghet i gång- och cykeltunnlar. Man lyser upp stadsdelar och bygger om fysiska miljöer för att förhindra att unga tjejer utsätts för sexuella trakasserier.
  • I Skellefteå har varje skola ett eget nätverk för brottsförebyggande arbete och trivselvärdar med ökade befogenheter ökar tryggheten i centrum.

Kommunerna tar ett stort brottsförebyggande ansvar. Det visar vår nya ÖJ genom både statistik och konkreta lokala exempel. I det här arbetet måste vi ha ett fortsatt bra samarbete med polisen. Därför är det a och o att polisen fortsatt finns närvarande i hela landet och att den aktuella utredningen inte föreslår regleringar som hämmar kommunernas engagemang.

Stärk sambanden

Ett nära samarbete mellan en närvarande polis och kommunen är en av nycklarna till att förebygga brott. Till detta ska läggas att kommunerna själva behöver finna arbetssätt som förebygger brott genom att med tydliga politiska uppdrag lämna stela förvaltningsstrukturer och sätta frågan och problemlösningar kring kriminalitet i fokus. Vi behöver stärka sambanden mellan socialtjänsten, skolan, kultur- och fritid, samhällsbyggnad och allmännyttan och andra bostadsbolag.

Staffan Isling

Tidigare vd-krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!