Publicerad: 28 april 2020

Krönika

Arbetsmarknaden nu och efter pandemin

Pandemin fortsätter och får stora konsekvenser för hela vårt samhälle. Kommuner och regioner arbetar intensivt. Att vårda och ge omsorg till sjuka, att minska smittspridningen och att rädda liv är fortsatt i fullt fokus. Dessutom arbetar kommunsektorn med konsekvenserna i en bred bemärkelse. Alla verksamheter i kommuner och regioner påverkas i hög utsträckning.

Staffan Isling

Trygga medarbetare det viktigaste vi har

Ett exempel är ett fortsatt hårt arbete för att säkra att vårdens och omsorgens medarbetare har relevant skyddsutrustning. SKR utfärdar inga rekommendationer i sak, utan lyfter fram att Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skydd i vård och omsorg är grunden liksom betydelsen av att det finns samstämmighet mellan myndigheterna som på olika sätt har ansvar. Regioner och kommuner gör, baserat på myndigheternas rekommendationer och föreskrifter, lokala riskbedömningar som en del i arbetsmiljöarbetet. Detta avgör vilken typ av skyddsutrustning som ska användas. Medarbetarna ska vara trygga och ha tillgång till rätt utrustning enligt myndigheterna. Medarbetarna är det viktigaste vi har och det är förstås mycket viktigt att de inte blir sjuka, så att de kan göra sitt jobb att vårda och ge omsorg till sjuka och äldre i denna allvarliga situation.

Stora konsekvenser på arbetsmarknaden

Nu är det inte alla som har en arbetsplats. Den pågående pandemin har redan fått stora konsekvenser på den svenska arbetsmarknaden. Många människor är varslade från sina arbeten eller har fått lämna tillfälliga anställningar och antalet nyarbetslösa ökar. Följderna kommer sannolikt att bli långvariga och djupgående. Detta sammanfaller med en omfattande reformering av Arbetsförmedlingen som redan har minskad kapacitet att möta behov hos många arbetslösa.

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder, till exempel förändringar i a-kassan samt förstärkning av medel till Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag, arbetsmarknadspolitiska program och anställningsstöd. Inom utbildningsområdet har regeringen bland annat presenterat satsningar på yrkesvux. Det är bra, men mer behövs. SKR vill till exempel att även privata företag ska kunna ordna feriejobb åt unga, via kommunen. Nyarbetslösa utan a-kassa ska direkt anvisas till matchningsprogram och Arbetsförmedlingens kapacitet för att arbeta med personer med svagare förankring på arbetsmarknaden måste säkras.

Satsning på att erbjuda arbetslösa jobb i äldreomsorg

SKR och Kommunal har också tillsammans tagit fram ett färdigt förslag på hur man kan få in arbetslösa i vård och omsorg. Det bygger både på en insats av landets kommuner och en rejäl satsning av regeringen: Arbetsgivare i kommuner och regioner rekryterar permitterade, varslade, uppsagda samt arbetslösa från andra branscher till vård och omsorgsverksamheterna. Arbetsgivarna tar ansvar för en bra introduktionsutbildning med en provanställning, som blir en ingång till fortsatt utbildning och tillsvidareanställning på heltid inom vård och omsorg.

Arbetsgivare i kommuner och regioner kan också växla upp redan anställda som idag arbetar på visstid till tillsvidareanställningar på heltid. Om dessa saknar rätt utbildning för en tillsvidareanställning, ges möjlighet att kombinera en utökad anställning med utbildningsinsatser.

Socialministern Lena Hallengren har sagt att hon tycker det är ett utmärkt förslag, men att regeringen inte kan finansiera satsningen. Än…Men vi ligger på!

Goda exempel för att stötta det lokala näringslivet

Det finns också många fina initiativ från våra medlemmar för att stärka näringslivet och motverka arbetslöshet. Här ett axplock:

  • Region Jönköpings län har med stöd av Tillväxtverket växlat upp sin företagsakut till att kunna agera nationellt. Den riktar sig nu också till andra företagsakuter i kommuner och regioner samt till företag som har upp till 30 anställda. Ett antal specialister från ordinarie verksamhet är knutna till den - advokater, jurister, psykologer och konkursförvaltare. Här finns mer information: Nationella företagsakuten.
  • Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs tekniska college, Business Region Göteborg och Volvo jobbar tillsammans för att utbilda 40 000 ingenjörer på de nya kompetenserna som behövs för elektrifiering av fordonsindustrin.
  • Region Östergötland har arbetat hårt och snabbt för att ta fram en plattform för att näringslivet ska kunna matcha personella behov med varandra. För vissa företag slår sjukdomar och annan frånvaro hårt mot produktion och leveranser, medan andra har överkapacitet på grund av vikande efterfrågan. Nu finns en ny webbtjänst, matchajobben.nu, för att förmedla kontakt mellan företag med olika behov, så att de kan stötta varandra genom krisen.
  • Flera kommuner, till exempel Stockholm, Uppsala och Marks kommuner har annonserat för att hitta intresserade som vill jobba inom äldreomsorgen. Intresset har varit stort, och efter snabbutbildningar kan personer jobba med insatser i äldreomsorgen.

Det är några exempel på det enorma arbete som pågår. Ingen av oss vet hur länge den här krisen kommer att pågå, men det vi vet är att vi alla kommer att påverkas av den under lång tid framöver. Nu behöver vi både göra kortsiktiga insatser för att ta oss igenom krisen och långsiktiga satsningar som tar vårt land framåt efter krisen.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!