Publicerad: 25 februari 2020

Krönika

Arbetsförmedlingen måste fungera

När jag hör berättelser om arbetssökande som inte får det stöd de har rätt till, till exempel unga människor som går sysslolösa i månader i väntan på ett första möte med Arbetsförmedlingen, då kokar det i mig. Det är inte acceptabelt.

Staffan Isling

Kanske var det fler än jag som lyssnade på Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar i Ekots lördagsintervju i helgen? Hon fick frågor om Arbetsförmedlingens omställning och pratade om myndigheten som ”en del i en kedja av insatser”. Just nu skulle jag tyvärr säga att myndigheten på många håll utgör en svag länk. Något som fått genomslag i arbetslöshetssiffror och i kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd.

Hur samarbetet fungerar och vilken dialog kommunerna har med Arbetsförmedlingen runt den stora omställningen diskuterades när SKR i förra veckan hade en träff med fjorton kommuner med hög arbetslöshet eller stort mottagande av nyanlända. Kommuner vars arbetssökande och arbetsgivare är mycket beroende av den länk som Arbetsförmedlingen utgör.

Behov av personal i hela landet

Jag blir bekymrad, och provocerad, över en verklighet där arbetssökande och nyanlända inte får de insatser och det stöd de behöver. Alltför många lyfter att kommunen tagit över arbetsuppgifter och utgifter kopplade till frågorna. Det har varit nödvändigt för att individer inte ska sättas i passivitet och vänteläge. Men det finns också ljusglimtar, där det lokala samarbetet har förbättrats jämfört med i fjol. Så lösningar går att hitta.

I nuläget är det viktigaste att säkerställa personal i hela landet som kan fatta beslut och samverka kring individerna. I Arbetsförmedlingens senaste lägesrapport framgår att det i 33 orter fortfarande råder osäkerhet kring närvaro. SKR:s bild är att utmaningarna är mer omfattande än så och vi för en konstruktiv dialog med myndigheten och Arbetsmarknadsdepartementet om vägen framåt.

Vi ser att regeringen och Arbetsförmedlingen behöver ge tydligare svar på vad de menar med lokal närvaro och att ”skylten ska upp”. Annars blir det svårt att följa upp när närvaron är tillräcklig eller otillräcklig. Närvaron har också en annan viktig aspekt. Det handlar om lokal kännedom kopplat till det lokala näringslivet som måste fungera smidigt för att företagen ska kunna anställa i hela landet.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och hennes statssekreterare var med vid förra veckans möte. Jag tycker mig nu höra en lyhördhet för de perspektiv våra medlemmar för fram, och som också har satt avtryck i regeringens styrning av Arbetsförmedlingen.

Så bygger vi en fungerande struktur

Även kommunens framtida roll som utförare i arbetsmarknadspolitiken diskuterades. Här kan jag konstatera att jag hör lite olika åsikter från medlemmarna där en del under rätt förutsättningar vill gå in i ett sådant system medan andra är mer avvaktande. Det vi från SKR har sagt är att de kommuner som vill ska kunna utföra rustande och samordnande insatser för de som befinner sig längre från arbete. Den pågående utredningen handlar om juridiska aspekter om vad som är möjligt. Den ska vara klar i slutet av maj, men vi ser att det nog kan behövas mer tid för att djupa i frågorna och konsekvenserna på ett bra sätt.

Men oavhängigt utredningen så kvarstår faktum: det måste finnas en fungerande struktur här och nu, innan allt det nya, som ingen riktigt vet hur det ska se ut, kommer på plats. En struktur byggd på samverkan med kommunerna som ser till att de arbetssökande inte hamnar ännu längre från arbetsmarknaden. En struktur som bara kan byggas upp i dialog med kommunerna.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!