Publicerad: 25 september 2020

Krönika

Alla mår bra av ett rörligare samhälle

Enligt en ny GIH-studie har nära hälften av Sveriges arbetande befolkning hälsofarligt dålig kondition. Det bekräftar en utveckling som pågått länge, där vi rör oss mindre i vardagen. Det behövs ett samordnat arbete för fysisk aktivitet på nationell, regional och lokal nivå.

Vesna Jovic, vd Sveriges Kommuner och Landsting.

Folkhälsan i vårt land har utvecklats positivt under många år. Vår livslängd har ökat, vi är produktiva och aktiva längre i livet än tidigare generationer. Färre dör i tidig ålder. Framstegen har skett mycket tack vare breda samarbeten och enträget vardagsarbete i kommuner och landsting. Men samtidigt som vi på befolkningsnivå blir allt friskare växer skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i samhället, och vi rör oss allt mindre i vår vardag.

Vi behöver alla hjälpas åt för att hitta nya sätt för att lösa de utmaningar vi står inför. Där har kommuner, landsting och regioner ett stort ansvar för att förbättra förutsättningar för hälsa och samtidigt minska skillnaderna mellan olika grupper. Inte minst inom ramen för arbetet med Agenda 2030 – där god hälsa och välbefinnande är mål nummer tre. De livsvillkor vi omges av lägger grunden för våra levnadsvanor. Därför har samhället ett ansvar för att främja fysisk aktivitet.

En viktig grund för god hälsa läggs i skolan. Skolan är kanske den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungas hälsa, och vi vet att det finns ett samband mellan hälsa och lärande. Det handlar, bland mycket annat, om att få barn och unga att röra sig mer, och om att skapa miljöer som uppmuntrar och främjar rörelse. Det diskuterades nyligen på SKL-konferensen Arena Bygga Skola, där kommuner från hela landet deltog. De närmaste åren kommer det att byggas över tusen nya utbildningslokaler. Då finns chansen att bokstavligen bygga in fysisk aktivitet.

Det gäller också för utvecklingen av idrotts- och fritidsanläggningar. SKL har identifierat utvecklingsbehov och menar att även staten bör kunna ta en tydligare roll för att se till att anläggningar och utbud erbjuds utifrån lokala behov, med lika tillgång för flickor, pojkar, kvinnor och män. Vi ser här stora möjligheter att minska klyftorna och nå fler grupper.

Det finns så många sätt att främja fysiska aktiviteter, och det pågår så mycket arbete. Men för att ta nästa steg och vända en utveckling på väg åt fel håll behövs bättre samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå. Hälsofrågorna behöver finnas med överallt: i skolan, på arbetsplatsen, inom hälso- och sjukvården, i socialtjänsten, i stadsplaneringen. Gör vi inte väl motiverade insatser nu, kommer det att kosta välfärden långt mer framöver.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!