Publicerad: 22 maj 2018

Krönika

Äldre i arbete viktigt för välfärden

Såhär i maj ett valår kan det vara svårt att få plats i debatten. Men genom vår ekonomirapport, som kom i förra veckan, nådde budskapet ändå ut om vikten att ställa om arbetssätten för att minska rekryteringsbehoven framöver, utan att tumma på välfärdens kvalitet.

Som SKL:s chefsekonom upprepat många gånger de senaste dagarna så kommer konkurrensen om arbetskraften att öka, och det kommer helt enkelt inte finnas tillräckligt många att anställa. Kommuner, landsting och regioner behöver därför ställa om till nya arbetssätt, och vi behöver göra det nu. Vi behöver också arbeta efter strategierna heltid som norm, förlängt arbetsliv och användandet av ny teknik.

Och glädjande nog går det åt rätt håll. Tidigare i år kunde vi berätta om att antalet heltidsarbetande ökar – främst bland kvinnor. Och i förra veckan visade en rapport från Arbetsförmedlingen att fler än någonsin i gruppen äldre arbetar. Siffrorna visar på en ökning med 125 000 personer på tio år – med en tydlig ökning bland personer mellan 65 och 74 år. Förutsättningarna för äldre på arbetsmarknaden har sannolikt aldrig varit mer gynnsamma, konstaterar Arbetsförmedlingen i rapporten. Aldrig tidigare har de äldre haft så god hälsa – och aldrig tidigare har de varit så högutbildade.

Och här finns stor potential för vår sektor. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar att skapa hållbara arbetsplatser där människor vill och kan arbeta länge. Det kan kräva olika insatser som ökade möjligheter till utbildning, omställning, kompetens- och karriärväxling. Och det ställer stora krav på flexibilitet i utbildningssystemet och inom arbetsmarknadspolitiken.

En väg att minska rekryteringsbehovet är också att samverka över kommun- och landstingsgränser. Något som kommer att underlättas om förslaget om avtalssamverkan går igenom riksdagen. Beslut väntas imorgon, onsdag, och om riksdagen fattar ett positivt beslut så blir det möjligt att samverka med hjälp av avtal från och med den 1 juli i år. Det kommer att betyda mycket, för kompetensförsörjning och för ökad samverkan runt till exempel IT, digitalisering och administration.

Och det är så vi måste fortsätta att arbeta. Lösningsinriktat och där stat, kommuner, landsting och regioner har en gemensam bild av utmaningarna och de långsiktiga målen. Och vi behöver lyfta och prata om både problem och framsteg. Det är så vi driver utvecklingen framåt.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!