SKR i sociala medier

Du kan följa och prata med SKR i olika sociala medier. Här finns en lista över Facebooksidor och grupper, Twitterkonton och bloggar som SKR använder.

Facebooksidor

Sveriges Kommuner och Regioner
Här speglar vi aktuella frågor i kommuner och landsting och tipsar om nyheter och debatter.

SKR Smartare välfärd
Följ sidan för att bevaka hur SKR jobbar med digitaliseringen av välfärden och utvecklingen av e-tjänster.

SKR Kultur och Fritid
Skaffa dig inblick i hur SKL bidrar till kommunernas arbete på kultur- och fritidsområdet.

SKR Mänskliga rättigheter
Här bollas frågor, tankar och idéer som rör arbete med mänskliga rättigheter i offentlig sektor.

SKR Näringsliv
En sida för dig som är engagerad i näringslivsutveckling i Sveriges kommuner.

SKR Skola
Här lyfter vi frågor som är viktiga för förskola, grundskola, gymnasiekola och vuxenutbildning.

Sveriges Viktigaste Jobb
Följ satsningen för att stärka arbetsgivarvarumärket i kommuner och landsting. Bli engagerad och inspirerad av det arbete som utförs runt om i landet.

Twitter

SKR
Ta del av SKR:s nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar som delas av presstjänsten på SKL.

SKR Arbetsliv
Följ SKR:s arbete med frågor som rör personal- och kompetensförsörjning, arbetsmiljö och ledarskap.

SKR Barn och unga
Följ SKR:s arbete med barn- och ungas rättigheter.

SKR EU
Ta del av SKR:s arbete med EU-frågor på lokal och regional nivå.

SKR Infrastruktur
Följ SKR:s arbete med trafik- och infrastrukturfrågor.

SKR Kommunikation
Diskutera kommunikationsfrågor med oss på kommunikationsavdelningen.

SKL Socialtjänst
Diskutera och följ SKR:s arbete med socialtjänstfrågor.

SKR Uppföljning
Ta del av frågor kring uppföljning och kvalitetssäkring av välfärden.

Sveriges Viktigaste Jobb
Följ satsningen för att stärka arbetsgivarvarumärket i kommuner och landsting.

SKR Smartare Välfärd
Ta del av tips och diskutera kring en smartare välfärd genom digitalisering.

Informationsansvarig

  • Martin Stockenstrand
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!