SKR i sociala medier

Du kan följa och prata med SKR i olika sociala medier. Här finns en lista över Facebooksidor och grupper, Twitterkonton och bloggar som SKR använder.

Facebook

SKR - Sveriges Kommuner och RegionerHär speglar vi aktuella frågor i kommuner och regioner och inom SKR.

SKR SkolaHär lyfter vi frågor som är viktiga för förskola, grundskola, gymnasiekola och vuxenutbildning.

SKR Smartare välfärdFölj sidan för att bevaka hur SKR jobbar med digitaliseringen av välfärden och utvecklingen av e-tjänster.

SKR Kultur och FritidSkaffa dig inblick i hur SKR bidrar till kommunernas arbete på kultur- och fritidsområdet.

SKR Mänskliga rättigheterHär bollas frågor, tankar och idéer som rör arbete med mänskliga rättigheter i offentlig sektor.

SKR NäringslivEn sida för dig som är engagerad i näringslivsutveckling i Sveriges kommuner.

Sveriges Viktigaste JobbGenom satsningen Sveriges Viktigaste Jobb ska SKR öka kunskapen om välfärdsjobben och om kommuner och regioner som arbetsgivare.

Twitter

SKRTa del av SKR:s nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar som delas av presstjänsten på SKR.

SKR Arbetsliv
Följ SKR:s arbete med frågor som rör personal- och kompetensförsörjning, arbetsmiljö och ledarskap.

SKR Barn och ungaFölj SKR:s arbete med barn- och ungas rättigheter.

SKR EUTa del av SKR:s arbete med EU-frågor på lokal och regional nivå.

SKR InfrastrukturFölj SKR:s arbete med trafik- och infrastrukturfrågor.

SKR KommunikationDiskutera kommunikationsfrågor med oss på kommunikationsavdelningen.

SKL SocialtjänstDiskutera och följ SKR:s arbete med socialtjänstfrågor.

SKR UppföljningTa del av frågor kring uppföljning och kvalitetssäkring av välfärden.

Sveriges Viktigaste JobbFölj satsningen för att stärka arbetsgivarvarumärket i kommuner och landsting.

SKR Smartare Välfärd Ta del av tips och diskutera kring en smartare välfärd genom digitalisering.

LinkedIn

Sveriges Kommuner och RegionerTa del av SKR:s inlägg och tips för olika professioner inom välfärden, samt jobbannonser

Informationsansvarig

  • Martin Stockenstrand
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!