Hur ska man bevara och arkivera?

Fråga: Vad menas med att skärmdumparna ska sparas som bildfiler? Hur ska skärmdumparna sedan "bevaras", kan de brännas på CD alternativt DVD?

Svar: Du bör bevara skärmdumpen i något lämpligt format, som exempelvis PDF/A. Har man till exempel programmet Acrobat Professional kan man även välja att skriva ut exempelvis en hel blogg direkt till en pdf-fil som man sedan konverterar till PDF/A. Syftet med nedanstående rekommendation är alltså att man ska få en uppfattning om hur det sociala mediet såg ut (ev bilder, färger med mera). Det är ett viktigt tidsdokument.

Utdrag ur SKL:s riktlinjer: "För att dokumentera själva mediet bör man till exempel varje halvår eller vid en större förändring, bevara en ögonblicksbild av det sociala mediet som används. Detta kan ske genom att man återkommande bevarar delar av det sociala mediet under en vald tidsperiod elektroniskt i ett standardiserat format (se RA-FS-2009:2) exempelvis en skärmdump.

SKL:s riktlinjer för sociala medier

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!