Hur kan lärare använda Facebook i skolan

Fråga: Om en lärare på en kommunal skola startar en sluten Facebooksida för elever som behöver läxhjälp. Gäller offentlighetsprincipen för den sidan, det vill säga kan en journalist begära utdrag från gruppen? Kan man sedan radera allt innehåll i gruppen när en kurs är avslutad, eller måste innehållet arkiveras?

Svar: Det går bra att ha slutna grupper på Facebook och liknande sociala medier. Inlägg och kommentarer är att betrakta som offentlig handling, om de inte omfattas av sekretess. Skolan och barn och utbildningsnämnden är ansvariga. Man kan ta bort inlägg och handlingar på en Facebooksida men då krävs gallringsbeslut på vanligt sätt.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!