Får man fotografera på sjukhus

Fråga: Kan man införa totalt fotograferingsförbud på en BB-avdelning eller annan sjukvårdsavdelning, för att undvika att personal ofrivilligt exponeras på Facebook och andra sociala medier? Eller kan man införa regler som förbjuder personer att lägga ut bilder på avdelningspersonal på externa medier utan deras samtycke? Eller att det bara är tillåtet att fotografera egna barn och anhöriga?

Svar: Frågan är komplex. Sjukhus är inte en offentlig plats, den är omgärdad med sträng sekretess och förhållningsregler för anhöriga som exempelvis besökstider. Vår uppfattning är att man kan ha ordningsregler som säger att fotografering och filmning bara är tillåten efter medgivande av personalen. Totalt förbud är nog tveksamt om man kan ha. Om patienten och den anhörige är ense om att den anhörige skall ta en bild av patienten det så är vi tveksamma till om man kan hindra det. Det finns ingen rättslig prövning hos JO eller i domstol kring detta, vad vi känner till i dagsläget (2013-04-05). Men det lär nog komma.

Juridiskt PM om generella förbud mot ljud- och bildupptagningar på sjukhus (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!