Publicerad: 16 april 2018

Debatt

Lärarens roll central i fjärrundervisningen

I Aftonbladet debatterar den pensionerade lärarutbildaren Stefan S Widqvist mot fjärrundervisning i skolan. Han påstår att fjärrundervisning innebär att ersätta lärare med en TV. Han har fullständigt missförstått vad det handlar om. Det skriver Kenneth Nilsson i en replik.

Fjärundervisning innebär lika mycket undervisning även om läraren inte kan ge eleven en fysisk klapp på axeln. Läraren är på en annan plats än eleverna. Det handlar i regel om mycket små elevgrupper. Både lärare och elever är delaktiga i kommunikationen och det förutsätter en utvecklad didaktik.

Min uppmaning till Stefan S Widqvist är att tala med lärare och elever på öarna som tillhör Värmdö skärgårdsskola. Där får eleverna fjärrundervisning av behöriga och legitimerade lärare i SO- och NO-ämnen med en handledare i klassrummet istället för undervisning av obehöriga.

Det är debattören som reducerar lärare till föreläsare och förminskar deras uppdrag. Det gör inte de 75 kommunalråd som i en debattartikel den 25 januari i SvD vill öka möjligheterna till fjärrundervisning. De vet att interaktionen mellan lärare och elever är central även i fjärrundervisning. Lärare som fjärrundervisar följer också elevernas utveckling, ger dem stöd, förtydligar, ger löpande återkoppling och uppmärksammar deras egna frågeställningar.

Kommunalråden anser att fjärrundervisning ska vara tillåtet i alla ämnen, men det ska självklart finnas en begränsning i hur mycket fjärrundervisning som får erbjudas. Det framgår tydligt i förslagen i Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning SOU 2017:44.

Vi hoppas och tror att regeringen har en mindre reducerande syn på fjärrundervisning än debattören.

Kenneth Nilsson, ordförande i utbildningsberedningen, SKL

Repliken publicerades på Aftonbladet.se 16 april 2018.

Läs vidare

Pressjour

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!