Senast publicerade sidor på webbplatsen

De femtio senast publicerade sidorna på SKR:s webbplats.

 1. Senast ändrad: 2020-08-07 14.34 • Storlek: 8.2 kB
  SKR / Tjänster / Mer från SKR / Lärande exempel / Södertälje låter dem som vill visa vägen
 2. Senast ändrad: 2020-08-07 09.07 • Storlek: 860 bytes
  SKR / Ekonomi, juridik, statistik / Juridik / Överförmyndarjuridik / Ny skrift: Gallringsråd för överförmyndare
 3. Senast ändrad: 2020-08-06 09.18 • Storlek: 2.5 kB
  SKR / Tjänster / Kurser och konferenser / Webbsändning: Små barn - stora möjligheter
 4. Senast ändrad: 2020-08-05 14.04 • Storlek: 3.7 kB
  SKR / Tjänster / Om webbplatsen / Tillgänglighetsredogörelse
 5. Senast ändrad: 2020-08-05 10.33 • Storlek: 2.7 kB
  SKR / Ekonomi, juridik, statistik / Ekonomi / Ekonomikalendern
 6. Senast ändrad: 2020-08-05 10.06 • Storlek: 2.3 kB
  SKR / Tjänster / Press / SKR i debatten / Debattartiklar / Replik: Mikael Damberg (Aftonbladet)
 7. Senast ändrad: 2020-07-23 11.21 • Storlek: 5 kB
  SKR / Tjänster / Press / SKR i debatten / Debattartiklar / Närhet är nyckeln till att utveckla svensk sjukvård
 8. Senast ändrad: 2020-07-23 11.00 • Storlek: 4.5 kB
  SKR / Tjänster / Mer från SKR / Bloggar från SKR / Vårdbloggen / Vården har kommit närmare under pandemin
 9. Senast ändrad: 2020-07-18 11.57 • Storlek: 3.5 kB
  SKR / Tjänster / Press / SKR i debatten / Debattartiklar / Ändra reglerna för deltidsbrandmännens a-kassa
 10. Senast ändrad: 2020-07-17 15.39 • Storlek: 3.3 kB
  SKR / Tjänster / Mer från SKR / Bloggar från SKR / Vårdbloggen / Regionernas samverkan har varit avgörande
 11. Senast ändrad: 2020-07-17 08.14 • Storlek: 1.2 kB
  SKR / Tjänster / Press / Nyheter / Regeringen har lyssnat på kommunerna inför skolstart
 12. Senast ändrad: 2020-07-16 08.48 • Storlek: 407 bytes
  SKR / Demokrati, ledning, styrning / EU, internationellt / Kurser och konferenser, EU, internationellt
 13. Senast ändrad: 2020-07-15 13.10 • Storlek: 1.6 kB
  SKR / Integration, social omsorg / Asyl- och flyktingmottagande, integration
 14. Senast ändrad: 2020-07-14 11.42 • Storlek: 532 bytes
  SKR / Tjänster / Kurser och konferenser / Inställt: Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
 15. Senast ändrad: 2020-07-14 11.32 • Storlek: 565 bytes
  SKR / Tjänster / Kurser och konferenser / Inställt: Diskriminering i arbetslivet
 16. Senast ändrad: 2020-07-13 14.39 • Storlek: 3.9 kB
  SKR / Tjänster / Press / SKR i debatten / Debattartiklar / Regeringen måste backa om återvinning
 17. Senast ändrad: 2020-07-13 14.10 • Storlek: 1.3 kB
  SKR / Hälsa, sjukvård / Folkhälsa / Social hållbarhet, mötesplats
 18. Senast ändrad: 2020-07-13 10.51 • Storlek: 2.5 kB
  SKR / Integration, social omsorg / Social omsorg / Kurser och konferenser social omsorg
 19. Senast ändrad: 2020-07-13 09.35 • Storlek: 1.5 kB
  SKR / Tjänster / Kurser och konferenser / Webbutbildning: Få koll på äldreomsorgen i din kommun
 20. Senast ändrad: 2020-07-10 09.36 • Storlek: 2.2 kB
  SKR / Näringsliv, arbete, digitalisering / Arbetsmarknad, vuxenutbildning / Vuxenutbildning
 21. Senast ändrad: 2020-07-09 15.00 • Storlek: 4.2 kB
  SKR / Tjänster / Press / SKR i debatten / Debattartiklar / Demokratiska samtalet hotas av hårdare debattklimat
 22. Senast ändrad: 2020-07-09 14.26 • Storlek: 3.1 kB
  SKR / Hälsa, sjukvård / Folkhälsa / Metoder och verktyg / Verktygslåda, öppna jämförelser / Kommunikation, dialog
 23. Senast ändrad: 2020-07-09 14.22 • Storlek: 4.1 kB
  SKR / Hälsa, sjukvård / Folkhälsa / Metoder och verktyg
 24. Senast ändrad: 2020-07-09 09.02 • Storlek: 1.7 kB
  SKR / Ekonomi, juridik, statistik / Juridik / Publikationer juridik
 25. Senast ändrad: 2020-07-09 08.32 • Storlek: 1.7 kB
  SKR / Ekonomi, juridik, statistik / Statistik / Personalstatistik / Personalen i siffror
 26. Senast ändrad: 2020-07-08 09.40 • Storlek: 3 kB
  SKR / Hälsa, sjukvård / Läkemedel / Kontaktuppgifter, läkemedelsfrågor / Läkemedelskommittéer
 27. Senast ändrad: 2020-07-08 07.57 • Storlek: 1.8 kB
  SKR / Integration, social omsorg / Ekonomiskt bistånd, försörjning / Fakta och statistik
 28. Senast ändrad: 2020-07-07 15.12 • Storlek: 3.1 kB
  SKR / Hälsa, sjukvård / Läkemedel / Kostnader, läkemedel
 29. Senast ändrad: 2020-07-07 13.55 • Storlek: 2.8 kB
  SKR / Tjänster / Press / Nyheter / Viktig granskning av särskilda boenden
 30. Senast ändrad: 2020-07-07 12.58 • Storlek: 3.1 kB
  SKR / Skola, kultur, fritid / Förskola, grund- och gymnasieskola / Uppdrag fullföljd utbildning / IMprove
 31. Senast ändrad: 2020-07-07 10.55 • Storlek: 1.9 kB
  SKR / Demokrati, ledning, styrning
 32. Senast ändrad: 2020-07-07 10.32 • Storlek: 3.4 kB
  SKR / Ekonomi, juridik, statistik / Ekonomi / Budget och planering / Statsbidrag / Tillskott av statsbidrag under 2020
 33. Senast ändrad: 2020-07-06 12.44 • Storlek: 865 bytes
  SKR / Samhälls­planering, infrastruktur / Planera, bygga, bo / Lov, byggande, tillsyn / Delegationsordning
 34. Senast ändrad: 2020-07-06 12.41 • Storlek: 3.9 kB
  SKR / Tjänster / Press / SKR i debatten / Debattartiklar / EU:s vattendirektiv måste ändras
 35. Senast ändrad: 2020-07-06 08.29 • Storlek: 694 bytes
  SKR / Ekonomi, juridik, statistik / Juridik / Offentlighet, sekretess, arkiv
 36. Senast ändrad: 2020-07-06 08.26 • Storlek: 2.9 kB
  SKR / Hälsa, sjukvård / Läkemedel / Samtyckesblanketter, HPV

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!