Publicerad: 25 januari 2018

Hur kan vi arbeta med män som utövar våld mot kvinnor?

En ny rapport presenteras den 30 januari om vad som krävs i det våldsförebyggande arbetet med män som utövar våld mot kvinnor som de har eller har haft en relation med, med de våldsutsattas säkerhet och trygghet i fokus.

Rapporten Förändringsarbete med våldsutövande män. Strategier för kvalitetsutveckling har tagits fram av SKL inom ramen för SKL:s och regeringens överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot pojkar och män.

Rapporten presenteras på ett seminarium av Jenny Norén, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor på SKL och Maria Eriksson, professor i socialt arbete, Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Medverkar gör också Michael af Geijerstam Ottow, enhetschef för Kriscentrum i Kristianstad.

Anmälan sker till press@skl.se

Tid: Tisdag den 30 januari kl 10.00- 12.00

Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15. Lokal: Bellman.

Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!