Publicerad: 20 mars 2015

Nyhet

Gemensamt skolarbete på webben blir tillåtet

Elever får jobba med gemensamma skoluppgifter som sparas på nätet. Datainspektionen ger grönt ljus till ett avtal mellan Simrishamns kommun och Google om molntjänster för skolarbete.

Tre flickor jobbar vid en dator

- Nu kan elever sitta hemma på varsitt håll och skriva i samma dokument samtidigt. Och lärare kan löpande ge kommentarer direkt i elevers arbeten, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbete på SKL.

Datainspektionen har tidigare kritiserat de avtal som kommuner ingått med Google och andra leverantörer för molntjänster. Kritiken har gällt hur personuppgifter lagras i systemen. Det har bland annat varit oklart om det går att radera uppgifter och om leverantören har rätt att behandla uppgifter för kommersiella syften.

Det osäkra rättsläget har gjort att många skolor har avvaktat med att använda molntjänster.

- Att Google anpassar sig efter Datainspektionens krav och EU-lagstiftningen är en stor framgång eftersom många lärare efterfrågar möjligheten att arbeta med molntjänster, säger Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering på SKL.

- Varje skolförvaltning och fristående skola behöver vara noga med att klargöra vilken typ av information som ska finnas i respektive system. I molntjänsterna för skolarbeten får det inte finnas känsliga personuppgifter, säger Per Mosseby.

Fakta

Förra året blev den lösning som Microsoft erbjuder för molntjänster tillåten, men inte Googles upplägg. Det avtal som Simrishamn nu tecknat med Google om molntjänster får alltså godkänt av Datainspektionen. De skolor som vill kan nu även välja Googles tjänstepaket för skolan, Google Apps For Education (GAFE).

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!