Publicerad: 29 april 2015

Pressmeddelande

Bra resultat 2015 i kommunsektorn men utmaningar väntar

Kommuner och landsting påverkas positivt av internationell tillväxt och skatteunderlaget växer. Med återbetalning från AFA beräknas resultatet totalt bli 11 miljarder i år och 8 nästa år.

Lena Micko, ordförande för SKL.

Ladda ner Ekonomirapporten

– Bra resultat både i år och även nästa år är glädjande men stora utmaningar väntar. De kostnader som följer av den demografiska utvecklingen ökar kraftigt. Dessutom finns det stora behov av investeringar i infrastruktur, fastigheter och kollektivtrafik, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Den positiva påverkan från omvärlden och en svag krona stärker svensk ekonomi. BNP beräknas öka med 3,2 procent i år och 3,3 procent nästa år. Den allt starkare BNP-tillväxten innebär att det finns förutsättningar för en fortsatt sysselsättningsökning.

Människor som går på en trafikerad gata.

SKL räknar med att arbetsmarknaden kommer att uppnå balans under 2016, vilket innebär att arbetslösheten beräknas nå sin lägsta nivå. Skatteunderlaget påverkas därmed positivt, och beräknas växa med 4,5 procent 2015 och 5,2 procent 2016. Tillsammans med en sista återbetalning av premier från AFA Försäkring på 5 miljarder räknar SKL med ett resultat i kommunsektorn på 11 miljarder kronor i år, och 8 miljarder nästa år.

– Det som bekymrar är att sektorns kostnader ökar så snabbt. Särskilt för landstingen som ökade sina kostnader med nästan 5 procent 2014. För de närmaste åren räknar SKL med höga kostnadsökningar beroende på en större andel av unga och äldre i befolkningen. Det kan leda till att kommuner och landsting kan få svårt att klara detta med nuvarande skattesats och statsbidrag, även om man genomför effektiviseringar, säger Lena Micko.

– Vi kan se att det förebyggande arbetet som sker i många kommuner och landsting ger en förbättrad hälsa för de äldre vilket också skapar förutsättningar för att dämpa kostnadsutvecklingen. Dock är variationerna stora över landet så det behövs mer samarbete mellan kommuner och landsting för att lära av varandra, säger Lena Micko.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!