Publicerad: 19 december 2014

Pressmeddelande

Många utmaningar väntar kommuner och landsting

Efter flera år med relativt goda resultat för kommuner och landsting förväntas resultatet för 2014 bli 9 miljarder, 4 miljarder sämre jämfört med 2013.

Sedlar.

Det visar Ekonomirapporten som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar idag.

För landstingen beräknas resultatet bli 4 miljarder och för kommunerna 5 miljarder. Den främsta anledningen till det sämre resultatet är tillfälliga intäkter som återbetalning av försäkringspremier från AFA. Dessutom har höjningar av generella statsbidrag helt uteblivit 2014. Enligt preliminära uppgifter kommer skatten att höjas i 24 kommuner och 4 landsting till 2015.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Kommuner och landsting står inför tuffa utmaningar de närmaste åren. Utöver de demografiska förändringarna så har kommuner och landsting ett fortsatt stort investeringsbehov. För landstingens del gäller det om- och nybyggnad av sjukhus samt centralisering av högspecialiserad vård som kräver nya investeringar. Dessutom lanseras nya dyra läkemedel. Kollektivtrafikens fortsatta utbyggnad är också en stor investering som de har att förhålla sig till, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Hälften av landets kommuner pekar på stora kostnadsökningar inom grundskolan och förskolan eftersom antalet barn ökar. Asyl- och flyktingmottagandet ställer också stora krav på kommunerna, säger Anders Knape.

– För att bättre ta tillvara nyanländas resurser behövs bättre samverkan mellan stat, kommuner och övriga aktörer samt mer träffsäkra statliga ersättningssystem, säger Anders Knape.

– Vi vill också se mer av generella statsbidrag som kan fördelas efter lokala politiska prioriteringar. Specialdestinerade statsbidrag skapar tids- och kostnadskrävande administration som inte gagnar verksamheterna, säger Anders Knape.

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!