Publicerad: 7 februari 2014

Pressmeddelande

Låg kunskap om att välfärden slår rekord

En rapport och tillhörande undersökning som Sveriges Kommuner och
Landsting presenterar idag visar att vi aldrig satsat mer på välfärden
än idag. Samtidigt är kunskapen om att så är fallet låg. Allmänheten
tror att det satsades mer förr.         

Diskussionen om välfärdens finansiering är viktig och behöver baseras på fakta. Rapporten "Välfärdstjänsternas utveckling 1980-2012" visar att vi aldrig lagt mer resurser på välfärden än vad vi gör idag.

Rapporten Välfärdstjänsternas utveckling 1980-2012

– Resurserna för välfärden har ökat och ligger idag på högre nivåer än någonsin tidigare. Det finns omfördelningar mellan olika delar av verksamheter men totalt sett lägger vi mer resurser på välfärden i dag än någonsin tidigare. Samtidigt ser vi att allmänheten inte har denna kunskap eftersom endast tio procent av dem tror att vi satsar mest idag, säger Annika Wallenskog, tf chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

I en tidigare rapport från 2008 visade SKL att ökningen i satsningar på välfärden årligen låg en procent utöver befolkningens utveckling. Den rapport som presenteras idag visar att trenden står sig.

– Vi ser att välfärden fortfarande växer snabbare än utvecklingen av demografin  kräver. Det är angelägna satsningar på vård, skola och omsorg som gjorts och som står för över 90 procent av kommuner och landstings verksamheter. Men trots att det satsas mer än någonsin så måste vi diskutera den framtida finansieringen av välfärden och dess utmaningar. Det handlar om att våra förväntningar på välfärden blir allt högre, säger Annika Wallenskog.

Undersökningen från Ipsos visar också att allmänheten tror att det kommer att satsas mer på välfärden i framtiden.

Ipsos undersökning Allmänheten om resurser för välfärden (PDF, nytt fönster)

– Trots att det finns en brist på kunskap om att resurserna ökat så ser vi  tecken på en framtidstro, och det är tydligt att allmänheten ställer allt högre krav på välfärden. Vi har också en period framför oss där den demografiska utvecklingen ställer högre krav på välfärden, säger Annika Wallenskog.

– Därför måste vi diskutera frågorna, och då anser vi från SKL att det är angeläget att detta görs utifrån korrekta fakta. Därför har vi gjort en historisk tillbakablick, säger Annika Wallenskog.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!