Publicerad: 19 juni 2014

Nyhet

Fyra av fem kommuner erbjuder e-tjänster

Många kommuner satsar för att kunna erbjuda olika typer av e-tjänster
och mobilapplikationer. Samtidigt saknar var femte kommun e-tjänster
helt. Det visar en ny undersökning som SKL gjort.          

Undersökning om e-tjänster och appar i kommunerna (PDF, nytt fönster)

Undersökningen visar att kommunerna erbjuder allt från noll till 140 e-tjänster. 46 procent av kommunerna erbjuder appar (mobilapplikationer). Det är en kraftig ökning jämfört med förra mätningen 2011 då endast 15 procent av kommunerna hade appar.

– Utvecklingen går åt rätt håll. Det offentliga Sverige måste ta vara på alla de möjligheter som digitaliseringen ger. Rätt utformade e-tjänster är inte bara en service till invånarna utan medför även ökad effektivitet och nytta för kommunerna, säger Per Mosseby, avdelningschef för avdelningen för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting.

Mindre kommuner halkar efter

Undersökningen visar att mindre kommuner inte satsat i lika hög utsträckning som de större på att erbjuda e-tjänster. Var femte kommun saknar e-tjänster helt.

– Människor förväntar sig i allt högre grad att de ska kunna lösa sina ärenden på nätet, så det är naturligtvis inte långsiktigt hållbart att en del kommuner inte alls kommit igång med e-tjänster, säger Per Mosseby.

Samverkan en nyckel

– Ett sätt för mindre kommuner att komma framåt är att samverka på regional nivå för att dela kompetens och skapa ett gemensamt e-tjänsteutbud. Vi ser i undersökningen att andelen som samverkar kraftigt har ökat sedan 2011, säger Per Mosseby.

Vanligast är att kommunerna samverkar kring upphandling, vilket 76 procent gör. Och sju av tio kommuner samverkar kring drift och förvaltning av it-system och utveckling av e-tjänster.

Rankinglista

Delar av resultatet i undersökningen har sammanvägts i ett index där kommunerna rankas efter i vilken utsträckning de erbjuder e-tjänster och appar.

I topp hamnar: Göteborg, Helsingborg, Skellefteå, Stockholm, Tyresö och Umeå.

Kommunrankingen (PDF, nytt fönster)

Enkätresultatet i korthet

  • 81 procent, eller fyra av fem, av kommunerna erbjuder e-tjänster.
  • De vanligaste e-tjänsterna är boka och låna om böcker, låna e-böcker och e-tjänst för att ansöka om förskola. Även göra felanmälan, söka jobb inom kommunen och ansöka om gymnasieprogram är exempel på vanliga e-tjänster som kommunerna erbjuder.
  • 57 procent av kommunerna anger att utvecklingen av e-förvaltning är ett högt prioriterat område.
  • 46 procent av kommunerna erbjuder appar. Det handlar om appar för till exempel felanmälan, matsedel för skolan, turistinformation eller betala parkering.
  • 62 procent av kommunerna använder sociala medier för att kommunicera med invånarna.
  • Fyra av fem kommuner har påbörjat omställningen från analoga till digitala trygghetslarm.

Fakta

Med e-tjänst menas en tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som helt eller delvis utförs elektroniskt, ofta via kommunens webbplats eller som en mobilapplikation (app).

Undersökningen genomfördes som en enkätstudie bland Sveriges kommuner under våren 2014. 220 kommuner besvarade enkäten

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!