Publicerad: 20 oktober 2014

Nyhet

Fler frågor får svar på kommunernas webbplatser

E-tjänsterna ökar i kommunerna. I nästan 200 kommuner kan elever söka till gymnasiet via webben. På ett 70-tal kommuners webbplatser går det att söka bygglov, jämfört med 24 stycken år 2012.

Kvinna som sitter vid datorn.

Det visar SKL:s rapport som nu presenteras för sjätte gången "Information till alla? en uppföljande granskning 2014".

Information till alla? en uppföljande granskning 2014

Förväntningar att hitta information och se utbudet av kommunens tjänster har ökat under senare år. Fler söker information via internet och förväntar sig att snabbt hitta svar på sina frågor på kommunens webbplats.

I årets undersökning har bland annat två större förändringar gjorts. Sökfunktionen på webbplatserna som många använder sig av har utökats med 25 nya frågor. Sedan har en undersökning av kommunernas webbsidor ur ett företagarperspektiv gjorts kring kontaktuppgifter, blanketter/ansökan och mark/lokal/upphandling, med mera.

Stort intresse i kommunerna

Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

– De här jämförelserapporterna väcker stort intresse i kommunerna, vilket var tanken när vi påbörjade dessa. Trots att frågorna skärpts år från år så är det ett stort antal kommuner som har mycket goda resultat, vilket visar att alla kommuner vill bli bättre på information och öka utbudet av e-tjänster till invånarna, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

Resultaten av webbundersökningen visar bland annat att den genomsnittliga svarsfrekvensen är ca 80 procent och många kommuner närmar sig 100 procent. 2012 var genomsnittet bland alla kommuner i undersökningen 74 procent.

Vanligaste e-tjänsterna 2014

De vanligaste e-tjänsterna 2014 är att kunna ansöka om plats på förskolan (ca 200 kommuner), boka lokaler/fritidsansläggningar (knappt 200 kommuner) och låna/reservera böcker i biblioteket (nästan alla kommuner).

Fortfarande är det relativt få som erbjuder möjligheten att söka en plats till grundskolan via webb, liksom ansökan om färdtjänst, parkeringstillstånd och föreningsbidrag via webben. Men totalt ökar även antalet inom dessa områden mellan 2013 och 2014.

Fakta

Under 2009 lät SKL ett team av studenter granska alla kommuners webbplatser utifrån drygt 250 vanliga medborgarfrågor. Uppföljningar har gjorts varje år och trots att frågorna har ändrats och skärpts fortsätter förbättringarna under 2014.

Varje fråga har getts två minuter för att finna ett svar och om det inte hittats har det noterats som att svaret inte finns. Om det trots allt finns så är det troligen så svårt att hitta att det inte kommer att hittas av den som söker. Exempelvis kan det vara att avgifter inom äldreomsorg finns på webbsidan för alla avgifter i kommunen och inte tillsammans med övrig information om äldreomsorg eller att gymnasiet kallas för utbildningscentra i stället för gymnasium.

Undersökningen är uppdelad i elva olika verksamhetsområden som följer de kommunala verksamheternas indelning samt ett ytterligare område som undersöker svarsfrekvens och svarskvaliteten på kommunens sökfunktion. Dessa områden är: öppenhet och påverkan, förskola, grundskola, gymnasium, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, handikappomsorg, bygga och bo, gator, vägar och miljö, tillstånd, tillsyn och näringsliv, kultur och fritid. Nytt för i år är undersökningen ur ett företagarperspektiv.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!