Publicerad: 5 maj 2020

Nyhet

Skoldigiguide hjälper skolans ledare med digitalisering

Nu lanserar SKR Skoldigiguide, ett webbstöd för huvudmännen att organisera och prioritera skolans digitala utveckling. Syftet är att nå målen i den nationella strategin för skolväsendet.

Per-Arne Andersson.

Per-Arne Andersson.

– Digitaliseringen är en del av skolans kärnuppdrag. Med Skoldigiguide kan skolans ledning planera för att det finns stöd, kunskap, tid och resurser till digitaliseringen, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner.

Skoldigiguide ger en helhetsbild av verksamhetens behov så att huvudmannen – tillsammans med rektorer, IT-samordnare och lärare – kan planera och prioritera nödvändiga förändringar och aktiviteter.

– Flera huvudmän har kommit långt i sin digitala utveckling medan andra har en bit kvar. Digitaliseringen i skolan kräver gedigen planering och samverkan mellan högsta ledningen i kommunen och rektor, lärare och även elever, säger Per-Arne Andersson.

Referensgrupp viktig för att ta fram Skoldigiguide

En referensgrupp från ett 15-tal kommunala huvudmän har bidragit med kompetens och erfarenheter i arbetet med att ta fram Skoldigiguide. Här är några av deras kommentarer:

Digitaliseringen i skolan behöver både vara integrerad i styrningen och gå i takt med verksamhetens förmåga. Skoldigiguide kan vara ett stöd i den processen,

Maria Kjällström, skoldirektör, Barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstad.

Skoldigiguide kopplar målet om likvärdighet med vikten av att förvaltningen arbetar strukturerat genom rektorerna och att de har ett bra stöd.

Ann-Sofie Karlsson, skolutvecklingsledare, Trollhättan.

Skoldigiguide lyfter fram förvaltningens kompetens och kapacitet för renodlade IT-frågor. Det är viktigt inte minst inför de digitala nationella proven.

Britt-Marie Ejnestrand, IT-chef, Luleå.

Fakta

  • Utgångspunkten i Skoldigiguide är den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet med sina tre fokusområden. Målen i dessa förväntas skolans huvudmän ha uppnått till 2022.
  • Skoldigiguide visar vad skolans digitalisering innebär och vad olika styrdokument kräver. Arbetet utförs utifrån 50 strategiska frågor.
  • Under hösten 2020 följer SKR upp Skoldigiguide med ett antal webbseminarier med olika teman. I guiden finns även möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor till SKR. Senare i år kommer även ett material för självskattning av huvudmännen, med utgångspunkt i guidens innehåll.
  • Skoldigiguide är ett av 18 nationella initiativ som ingår i den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet – #skolDigiplan.

Läs vidare

Sakkunnig

Tilsith Lacouture
Projektledare

Pressjour

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!