Publicerad: 10 januari 2019

Nyhet

SKL välkomnar utredning om LSS och assistansersättningen

Regeringens utredare föreslår bland annat förändringar som rör personlig assistans. SKL är positiva till att staten blir ensam huvudman men anser att de också bör ta hela kostnadsansvaret.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

Idag överlämnades det slutbetänkande till övergångsregeringen som föreslår en ny lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ändringar i assistansersättningen i socialförsäkringsbalken. Det är bra att det nu finns en färdig utredning att ta ställning till som genomlyser hela LSS. Ett väl fungerande personligt stöd i vardagen är helt avgörande för många individer och deras anhöriga.

En viktig fråga handlar om huvudmannaskapet för den personliga assistansen. Genom att staten blir ensamt ansvarig så minskar risken för att individer ska hamna i kläm mellan olika huvudmän.

– Alla personer med funktionsnedsättning måste få det stöd de har behov av. Vi ser positivt på att utredningen föreslår att staten blir ensamt ansvarig för assistansen, men de måste också ta det fulla kostnadsansvaret. Det är inte rimligt att kommuner ska betala för insatser de inte kan besluta om, säger Fredrik Lennartsson, chef på avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL ska nu diskutera utredningens alla förslag i detalj med sina medlemmar.

Läs vidare

Sakkunnig

Ellinor Englund
Förbundsjurist

Pressjour

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!