Publicerad: 11 april 2019

Nyhet

Medlare utsedda i vårdavtalsförhandlingarna

SKL och Sobona har kommit överens med OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, om att utse Göran Gräslund och Gunilla Runnquist som medlare i förhandlingarna om ett nytt vårdavtal.

Parterna meddelade den 9 april att man avsåg att fortsätta förhandlingarna med hjälp av medlare. Det nuvarande avtalet, som löpte ut den 31 mars 2019 och förlängdes i början av april, gäller tillsvidare även under medlingen.

Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet. Göran Gräslund är tidigare generaldirektör på Datainspektionen.

Enligt det kommunala huvudavtalet (KHA 94), som undertecknats av OFR Hälso- och sjukvård, får lokala förhandlingar inte föras samtidigt som det pågår centrala förhandlingar.

Avtalet omfattar omkring 90 000 medarbetare.

Läs vidare

Sakkunnig

Niclas Lindahl
Förhandlingschef

Pressjour

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!