Publicerad: 15 november 2018

Nyhet

Besvärligt läge med avskalad övergångsbudget

I väntan på en ny regering presenterades idag övergångsbudgeten. Budgeten innehåller inte den tidigare aviserade ökningen av de generella statsbidragen till kommuner, landsting och regioner.

Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting.

Ändra bildtext och byt alt-text

Övergångsregeringen presenterade idag en avskalad budgetproposition, enligt den praxis som utarbetats när ett regeringsskifte drar ut på tiden. Övergångsbudgeten förlänger i princip nuvarande anslag i 2018 års budget. Det innebär att de generella statsbidragen till kommuner, landsting och regioner inte trappas upp som planerat med fem miljarder kronor, utan ligger kvar på 2018 års nivå. Andra satsningar och statsbidrag, som skulle ha fasats ut, blir kvar.

– Det är en komplex situation. Budgetarbetet i kommuner, landsting och regioner hamnar helt i otakt och innebär osäkra planeringsförutsättningar när den egna budgeten fastställs, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Övergångsbudgeten behandlas för sent

Skattesatserna i kommuner och landsting behöver beslutas senast i slutet av november. De kommunala och regionala budgeterna behöver också beslutas då, om inte särskilda skäl finns att lägga budget senare. Övergångsbudgeten behandlas däremot av riksdagen först den 12 december.

Ändringar i budgeten kan göras i samband med beslutet i riksdagen i december eller när en ny regering tillträtt i form av en ändringsbudget under 2019.

– Konsekvensen kan bli att medel både kan tillföras eller tas bort under nästa år, vilket ger ett besvärligt läge i planeringen av verksamheten i kommuner, landsting och regioner, säger Lena Micko.

Generella statsbidrag är nödvändiga

Förutom utmaningarna som uppstår med en övergångsbudget bedömer SKL att högkonjunkturen kommer att mattas av och att antalet arbetade timmar inte fortsätter att öka under 2019.

– Vi har länge flaggat för de demografiska utmaningarna med allt större andel yngre och äldre i befolkningen. Behovet av välfärdstjänster förväntas öka i snabbare takt än vad skatteunderlaget gör. Det gör det än viktigare med en långsiktig planering utifrån de lokala förutsättningarna där riktade statsbidrag behöver omvandlas till generella, säger Lena Micko.

SKL presenterar Ekonomirapporten den 17 december. I rapporten, som kommer två gånger per år, ges bland annat en närmare analys av hur budgetproposition påverkar kommunsektorns ekonomi.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot