Publicerad: 17 april 2019

Nyhet

Behåll studiestartsstödet nu när fler använder det

Ny statistik visar att användning av studiestartsstödet har ökat under 2018. SKL anser att stödet till arbetslösa personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov behöver finnas kvar.

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL

Per-Arne Andersson

CSN:s nya rapport om studiestöden 2018 visar att två tredjedelar av de som studerade med studiestartsstöd under året var utländska medborgare och att en majoritet var kvinnor. Hälften av de som fick studiestartsstöd studerade på en yrkesinriktad utbildning. Totalt studerade 4 900 personer med studiestartsstöd under 2018.

– SKL ser det som angeläget att studiestartsstödet finns kvar då det fyller en viktig funktion. Inte minst för nyanlända som har en lång väg till etablering på arbetsmarknaden, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Studiestartsstödet inleddes andra halvåret 2017 med blygsamma volymer, då arbetet var under uppbyggnad. Under 2018 har användningen ökat betydligt. För 2019 ser användningen ut att öka än mer, enligt aktuella siffror från CSN.

I den av riksdagen beslutade budgeten minskas dock anslaget för studiestartsstödet med drygt hälften under 2019 och tas bort helt från och med 2020.

– För att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska våga ta steget till utbildning behövs konkreta verktyg för rekrytering. Det räcker inte att bara anvisa dessa individer till studier, säger Per-Arne Andersson

Läs vidare

Sakkunnig

Helena Wintgren
Utredare

Pressjour

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!