Publicerad 16 oktober 2020

Smittbärarpenning

Smittbärarpenning betalas till den som måste avstå från förvärvsarbete på grund av:

  • beslut enligt smittskyddslagen
  • läkarundersökning eller hälsokontroll som ska klarlägga smitta av en samhällsfarlig sjukdom
  • sår eller annan skada som kan vara en risk vid hantering av livsmedel.

Den anställda ansöker om smittbärarpenning hos försäkringskassan. Till ansökan bifogas ett läkarintyg/intyg om att den smittade inte får arbeta på grund av misstänkt eller konstaterad smitta.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR