Publicerad: 15 november 2016

Pressmeddelande

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland?

95 procent av de omkring 1 721 förtroendevalda i Östergötlands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Östergötland har en bättre representation av utrikesfödda förtroendevalda jämfört med riksgenomsnittet och andelen kvinnor som är förtroendevalda har ökat.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla 13 kommuner och region Östergötland. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de lokala rapporterna som under hösten släpps successivt för de 21 länen.

Östergötland har i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare per 301 invånare och en regionpolitiker per 1 858 invånare. Det innebär att här finns färre förtroendevalda i kommunerna, men fler i regionen jämfört med snittet i landet, som har cirka 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

De flesta samhällsgrupper är relativt väl representerade bland de förtroendevalda i Östergötland, vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet.

– Vi tycker att det är viktigt att kommunerna och regionen i Östergötland får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Östergötland:

  • I Östergötland är andelen utrikesfödda förtroendevalda totalt sett fler jämfört med riket i sin helhet. I Åtvidabergs kommun finns tre procentenheter fler utrikesfödda förtroendevalda jämfört med kommunens befolkning som helhet. I Ödeshög är andelen utrikesfödda förtroendevalda lika stor som andelen utrikesfödda bland kommuninvånarna som helhet.
  • Mer än var tionde förtroendevald har barn under sex år. I vissa kommuner är småbarnsföräldrar till och med överrepresenterade bland de förtroendevalda.
  • Könsfördelningen i Östergötlands kommuner har blivit mer jämn, sedan undersökningen år 2011, och stämmer nu överens med riksgenomsnittet på 43 procent kvinnor. I Boxholm har andelen kvinnor ökat med åtta procentenheter.

Ladda ner rapporten:

2016 Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län?”

Fakta

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!