Publicerad: 19 februari 2015

Nyhet

Viktigt med dialog om åtgärder för integration

Det är positivt att regeringen vill verka för en bättre integration. Alla kommuner tar emot flyktingar och det behöver öka. Då krävs att staten tar sitt ansvar i större utsträckning.

Om integration på arbetsmarknaden

– Den viktiga signalen i dag är statens ansvar för att mottagandet ska fungera bra. Vi sätter oss gärna ner i trepartssamtal för att diskutera innehållet i regeringens förslag på snabbspår på arbetsmarknaden och hur de ska finansieras, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommuner och landsting har behov av arbetskraft. SKL ser också ett stort behov av att korta vägen till arbetsmarknaden – att få snabbare och bättre processer. Det gäller till exempel för legitimationsyrken, men även för omsorgspersonal.

– Vi vill också diskutera vuxenutbildningen i samtalen och vi tror inte som regeringen att man ska låsa sig vid att det alltid ska ta högst två år, säger Anders Knape.

Tre centrala områden

SKL anser att ett förbättrat mottagande framförallt handlar om tre saker:

  • Full kostnadsersättning till kommunerna
  • Konkreta boendelösningar
  • Bättre samverkan om planering och insatser

– Det är lovvärt att också regeringen vill lyfta dessa punkter. Vi vill understryka att frågorna hänger ihop. Det går alltså inte att skruva lite här och där. De behöver lösas i en helhet. Nu ser vi fram emot en nära dialog om utformningen av de reformer som behövs, säger Anders Knape.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!