Publicerad: 14 januari 2014

Nyhet

Viktigt med brett samarbete om skolan

Regeringens förslag om utvidgad skolforskning och en internationell skolkommission är bra. Ska resultatet leda till framgång behöver arbetet drivas med öppenhet och i brett samarbete med huvudmän, lärare och skolledare, anser SKL.

– Svensk skola behöver friska ögon. Att internationella forskare grundligt tittar på vår skola är därför bara positivt. Det står inte i strid med att vi samtidigt fortsätter utveckla skolan med ökat lärande mellan lärare, karriärtjänster och bättre styrning och ledning, säger Maria Stockhaus, ordförande för SKL:s utbildningsberedning.

– Jag vill också understryka vikten av ett nära och brett samarbete när skolan ska utvecklas. Det gäller såväl institutet för skolforskning som den internationella skolkommissionen. Från arbetsgivarsidan har vi gedigna kunskaper som vi gärna bidrar med. Jag utgår att det även gäller för lärarna och skolledarna. Det är centralt att våra kunskaper och erfarenheter tas till vara, säger Maria Stockhaus.

Uppdraget för det kommande forskningsinstitutet för skolan blir att sammanställa och föra ut kunskaper om effektiva metoder och arbetssätt till lärare och förskollärare. En utredning ska pröva om institutet ska kunna initiera forskning inom områden där det finns kunskapsluckor.

SKL anser att alla skolans aktörer tillsammans bör vara med att formulera vilka frågor som institutet ska forska kring.

– Att institutet ska kunna beställa forskning hoppas vi innebär att lärare och rektorer ska kunna vara aktiva och delta i forskningsprojekt. Det måste vara verksamhetens frågor – inte akademins – som är i fokus när skolan ska utvecklas, säger Maria Stockhaus.

Regeringens pressmeddelande om internationell skolkommission

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!