Publicerad: 4 november 2014

Nyhet

Viktiga nya läkemedel innebär stor ekonomisk utmaning

Landstingens samordnade införande av nya läkemedel är nu igång. Men som ett beslut från förra veckan visar måste staten öka läkemedelsbidraget för att täcka höga kostnader för läkemedel.

Mats Eriksson, ordförande i sjukvårdsdelegationen.

Landstingen har ställt sig bakom en gemensam modell för ordnat införande av nya läkemedel, som ska tillgodose en jämlik läkemedelsbehandling för alla patienter i hela landet.

– Nya läkemedel innebär ofta ett verkligt genombrott och är förenade med stor patientnytta. Landstingens ambition är förstås att ge bästa möjliga vård till alla patienter varför man nu ställt sig bakom samordningen kring ordnat införande. Det är mycket bra att landstingen tar detta ansvar, säger Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

God framförhållning, gemensam planering och landstingsgemensamma rekommendationer kring nya läkemedel, ska leda till att patienterna får bästa möjliga vård samtidigt som det är finansiellt hanterbart för landstingen.

Stora kostnader

Samtidigt innebär nya läkemedel en stor ekonomisk utmaning för samhället och skulle kunna riskera att tränga undan annan vård.

– Läkemedel är en nyckelfråga i vården där utvecklingen går fort men där det också kan vara kopplat till väldigt höga kostnader vid ett införande, säger Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

Lång hylla med läkemedel.

Ett exempel på samarbetet är de nya läkemedel mot hepatit C, där TLV* och NLT-gruppen ** i förra veckan gjorde samma prioritering för att de svårast sjuka ska få tillgång till behandling.

– Just detta fall är illustrativt. Om alla patienter i Sverige med hepatit C skulle få behandling med dessa mediciner, och inte endast de svårast sjuka, skulle det kosta uppskattningsvis nästan 25 miljarder. Det är mer än hela det statliga läkemedelsbidraget till landstingen under ett år, säger Mats Eriksson.

Förhandling med regeringen

SKL skall snart förhandla med regeringen om nivåerna för det framtida stödet.

– För den svenska hälso- och sjukvården och patienterna är det mycket viktigt att staten och landstingen har en gemensam syn på hur finansieringen av nya viktiga läkemedel ska ske. Vi kommer att föra fram detta till regeringen i våra kommande kontakter, säger Mats Eriksson.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!