Publicerad: 14 maj 2017

Nyhet

Varning för spridning av  krypteringskod mellan datorer

Just nu pågår en omfattande it-attack, en så kallad ransomware-kampanj. Ett flertal länder är drabbade och däribland även Sverige. För information om läget hänvisar SKL till MSB.

SKL uppmanar nu kommuner, landsting och regioner att vara uppmärksamma på it-attacken
och arbeta för att minimera riskerna att drabbas.

SKL hänvisar till ansvarig myndighet, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap för information om läget samt information om hur en organisation kan skydda och förbereda sig.

Vid smitta krypteras filer både lokalt på den smittade datorn och på delade nätverksytor. Den som drabbats krävs sedan på att betala en lösensumma för att få tillgång till filerna

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

Mer information och frågor och svar finns hos CERT-SE som är Sveriges nationella Computer Emergency Response Team med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter.

CERT-SE

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!