Publicerad: 20 april 2014

Nyhet

Vårdskador ska minska

I Sverige är vården säkrare än i de flesta länder men ändå är vårdskador fortfarande ett problem. Med SKL:s patientsäkerhetssatsning och landstingens arbete med att stärka patientsäkerheten har det dock blivit bättre de senaste åren.

I programmet Kaliber i P1 som sänds söndagen den 20 april och som Ekoredaktionen hade som nyhetsinslag innan helgen, hävdas att det finns ett stort antal dödsfall som helt eller delvis är kopplade till bristen på vårdplatser i den svenska sjukvården. 

‑ Om patienter dör på grund av brist på vårdplatser, då har sjukvården inte klarat sitt uppdrag. Men det är inte säkert att sambanden är så enkla som det framställs, säger Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

 ‑ Vi studerar frågan ingående och mycket tyder på att patientens väg genom vården måste bli mer effektiv. Det är också ett gemensamt ansvar för primärvård, sjukhusvård och kommunal omsorg. Med de mätningar av överbeläggningar som nu görs i varje landsting finns också större möjlighet till förbättringar. Att minska antalet vårdskador och vårdrelaterade infektioner kräver ett långsiktigt och uthålligt arbete, säger Mats Eriksson.

SKL:s arbete med patientsäkerhet

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!