Publicerad: 2 februari 2015

Nyhet

Vårdpersonal nöjda med eget patientsäkerhetsarbete

Vårdens medarbetare tycker att samarbetet kring patientsäkerheten fungerar bra och öppet inom den egna enheten. Däremot kan det brista mellan olika enheter. Det visar en ny enkät.

Sjuksköterska som tvättar händer och armar.

– Mätningar av säkerhetskulturen leder i sig inte till en förbättrad patientsäkerhet utan måste följas av analys och dialog, framförallt på lokal nivå, som sedan mynnar ut i förbättringsarbete, säger Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg.

Enkäten, som görs för andra gången, mäter medarbetares erfarenheter och uppfattningar om patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete i den egna verksamheten i respektive landsting/region. Den speglar alltså subjektiva uppfattningar. 

Även om vårdens medarbetare tycker att samarbetet på den egna enheten fungerar bra anger de också att:

  • De är kritiska till den högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbetet 
  • Många händelser inte rapporteras 
  • De har en hög arbetsbelastning

Två förändringar på nationell nivå är tydliga sedan de förra mätningarna genomfördes (2010–2011):

  • Informationen och stödet till patienten vid en negativ händelse har förbättrats. 
  • Rapportering och kommunikation kring avvikelser har försämrats. 

– Patienter som råkar illa ut i vården behöver allt stöd de kan få, och det är glädjande att se en förbättring. Vad gäller avvikelsehantering, och i vilken mån det rapporteras, måste varje enskilt landsting analysera sina siffror, säger Hans Karlsson.

Svarsfrekvensen var i snitt drygt 50 procent.

Patientsäkerhetskultur – En sammanställning på nationell nivå av landstingens mätningar 2012-2014

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!