Publicerad: 10 februari 2014

Nyhet

Utredning ger inget stöd till förstatligande

Leif Lewins utredning konstaterar att staten inte gav det stöd som behövdes när skolan kommunaliserades. Utredningen ger inget stöd för att öka den centrala styrningen av staten.

SKL är kritisk till det smala utredningsuppdrag Lewin fick. Det är omöjligt att studera effekterna av decentraliseringen utan att ta hänsyn till andra stora skolreformer och förändringar i omvärlden.

Leif Lewins statliga utredning

– Lewins utredning leder inte i bevis att decentraliseringen av skolan i sig var felaktig. Som jag ser det finns inga argument för ett återförstatligande i hans slutsatser. Däremot visar slutsatserna ett stöd för de senaste årens skolreformer som staten beslutat om och som till viss del redan är på plats, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

SKL menar att det enda rimliga nu är att blicka framåt och på allvar diskutera elevernas och lärarnas utveckling.

– Frågan man bör ställa sig är om vi ska lägga pengar och enorma resurser på en gigantisk omorganisation när vi kan använda den tiden och kraften till det som Lewin lyfter som det viktigaste, nämligen att satsa på lärarna. Det kan vi gemensamt göra utan att skolan centraliseras ytterligare, säger Maria Stockhaus.

SKL föreslår regelbunden dialog

Ett konkret förslag från SKL är att staten och skolans huvudmän inleder en regelbunden dialog om läget i skolan.

SKL:s förslag om ökad dialog

– Vi behöver en gemensam bild av skolan. Det ger grund för att reformer kan genomföras på ett smidigare sätt och att huvudmännen kan arbeta långsiktigt, säger Maria Stockhaus.

Det är viktigt att fokusera framåt och då är det ju lärarna som det handlar om deras kompetens och utveckling av undervisning och lärarnas status.

Fakta om fördelar med kommunal skola

SKL ser inget självändamål med att kommunerna ska vara huvudmän för skolan. Men det finns många fördelar med en kommunalt styrd skola:

  • Det är viktigt att skolan styrs av personer som vet hur närsamhället ser ut. Bemanning och resurser kan anpassas efter elevernas behov mycket mer precist än vad staten kan.
  • Föräldrar vill inte byta bort möjligheten att påverka sina barns skola till ett anonymt verk i Stockholm. Det är en fråga om lokal demokrati.
  • Lärarna undervisar inte bättre om staten betalar ut lönerna. Lönerna blir inte högre heller. Dagens statliga skolor betalar inte högre löner. När staten hade ansvaret sjönk lärarnas löner.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!