Publicerad: 7 november 2014

Pressmeddelande

Unik överenskommelse ska främja lån av e-böcker

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och bokförlaget Natur & Kultur har nått en unik överenskommelse för att främja utlåning av e-böcker på biblioteken.

– Vi är glada över att ha enats om principer och en modell för utlåning av e-böcker. Med den här modellen kan biblioteken erbjuda invånarna alla titlar från Natur & Kultur direkt vid utgivningsdagen, och ändå ha ungefär samma kostnader för utlåningen som tidigare. Det är en demokratisk framgång med tanke på det viktiga läsfrämjande uppdrag som biblioteken har, säger Madeleine Sjöstedt, ordförande i SKL:s kulturberedning.

– Det är glädjande att vi har nått denna överenskommelse. Biblioteken är oerhört viktiga för oss som förlag och en central del av bokens kretslopp. De når ut till många läsare och självklart ska våra böcker finnas på landets bibliotek. Modellen vi tagit fram tillsammans med SKL är unik, dels för den data som modellen bygger på och dels för att ingen annanstans i världen har bibliotek och förlag enats om något liknande. Att modellen dessutom innebär bättre villkor för författarna känns extra bra, säger Richard Herold, allmänlitterär förlagschef på Natur & Kultur.

Fakta om överenskommelsen

En hand som håller i en läsplatta.

Överenskommelsen är ett resultat av diskussioner som SKL bjöd in till vid årsskiftet. Den bygger på lärdomar från ett projekt som Natur & Kultur varit med och drivit sedan i fjol för att reda ut vilka effekter e-boksutlåningen har på försäljningen av e-böcker.

Enligt överenskommelsen kommer Natur & Kultur att tillgängliggöra samtliga titlar från utgivningsdagen. Natur & Kultur har alltså inte för avsikt att försätta någon av sina allmänlitterära titlar i karantän. Den ökade tillgängligheten kompenseras av att priset per utlån kommer att variera med en titels ålder, istället för att som i tidigare modell vara detsamma.

SKL och Natur & Kultur följer gemensamt upp att modellens principer och prissättning följs. Modellen testas under ett år. Efter denna period träffas parterna för att stämma av hur arbetet har gått.

SKL ser gärna att fler förlag ansluter sig till modellen som har tagits fram tillsammans med Natur & Kultur.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!