Publicerad: 30 juli 2014

Nyhet

System för vaccinationskontroll gör det enklare

Snart kan du enkelt ha koll på dina vaccinationer. SKL och Inera AB tar fram ett system som ska samla information om alla olika typer av vaccinationer.

Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg, SKL.

– Det är lätt att glömma exakt vad man vaccinerat sig mot och när det gjordes. Dagens nationella register för barn täcker inte alla vaccinationer och är inte tillgängligt för vare sig vårdpersonal eller patienter. I det system vi tagit över från Smittskyddsinstitutet och vidareutvecklat ingår vaccinationer också utanför det nationella programmet, t ex mot hepatit och tbe, säger Hans Karlsson, direktör för avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Tjänsten bygger på Svevac

En utmaning är att få vårdgivare utanför det allmänna vaccinationsprogrammet att ansluta sig till den gemensamma plattformen för sammanhållen vaccinationsinformation. Detta är frivilligt. Inera tillhandahåller e-tjänsten Svevac, men andra journalsystem kan också anslutas.

– Eftersom alla tjänar på en samlad översikt så är jag säker på att de flesta vårdgivare kommer att ansluta sig, säger Hans Karlsson.

Plattformen omfattar även mediciner och journaler

Den plattform som används för sammanställning kommer även att omfatta mediciner och journaler. Tekniken för plattformen är färdig. Nästa steg är att vårdgivare börjar registrera de vaccinationer som de utför, på ett sådant sätt att privatpersoner kan börja ta del av informationen. När det kan ske är ännu inte klart.

Fakta

Det nationella registret för vaccinationer sköts av Folkhälsomyndigheten. Den informationen får inte användas av vårdgivare eller vårdpersonal för vård och behandling. Privatpersoner kan enbart komma åt enstaka registerutdrag.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!