Publicerad: 19 december 2014

Pressmeddelande

Svensk ekonomi klarar sig väl

Trots svag internationell konjunktur klarar sig svensk sysselsättning bra och skatteunderlaget ökar. SKL bedömer att kommunal- och landstingsskatten behöver höjas även om statsbidragen höjs.

Man som räcker kreditkort till kvinna.

Det framgår av den samhällsekonomiska bedömningen som presenteras i Ekonomirapporten idag.

SKL bedömer att BNP växer med knappt 2 procent i år och knappt 3 procent nästa år. Den internationella konjunkturutvecklingen har medfört svag efterfrågan på svensk export, vilket dämpar tillväxten i den svenska ekonomin markant. Trots det fortsätter sysselsättning och arbetade timmar öka i god takt. Även arbetskraften växer snabbt vilket innebär att arbetslösheten envist ligger kvar på nästan 8 procent. I denna spretiga bild klarar sig skatteunderlaget förvånansvärt bra, med reala ökningar runt 2 procent i år och nästa år, främst tack vare den starka ökningen av antalet arbetade timmar.

I år väntas kommuner, landsting och regioner nå ett resultat på 9 miljarder kronor. Nästa år faller dock resultaten till 5 miljarder. Skatteunderlagets goda tillväxt räcker inte för att klara kostnadsökningarna i kommuner och landsting. De närmaste åren ökar behovet av att anpassa kommunernas och landstingens verksamhet, inte bara till följd av demografiska skäl.

Bettina Kashefi, chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Våra beräkningar visar att de förväntade kostnadsökningarna fram till 2018 inte kan klaras utan höjda statsbidrag och fortsatt höjd skatt. Då räknar vi ändå med att de ekonomiska resultaten bara når halvvägs till tumregeln för god ekonomisk hushållning trots skattehöjningar på 83 öre och höjningar av statsbidragen med 15 miljarder fram till 2018, säger Bettina Kashefi, chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi har en politisk oro i Sverige men vi har ingen kris i svensk ekonomi. Men det finns en risk att investeringar låter vänta på sig vilket kan matta av jobbtillväxt och sysselsättning, vilket i sin tur påverkar skatteunderlaget och kommuner och landstings ekonomi, säger Bettina Kashefi.

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!