Publicerad: 19 mars 2014

Nyhet

Strategi för skolans digitalisering

Nationellt forum för digitaliseringen i skolan startar nu arbetet med
att ta fram en nationell vision och strategi för skolans digitalisering.
Förslaget ska vara klart till 1 juli.         

– Min förhoppning är att vi till sommaren lyckas ta fram en nationell strategi för hur landets skolor på bästa sätt ska kunna använda it i undervisningen. Forumet ska också ringa in andra strategiska frågor, säger Maria Stockhaus, ordförande i Nationellt forum för digitaliseringen i skolan.

– Eleverna har mycket att vinna på att it används i undervisningen. Frågan är inte längre om en skola ska använda digitaliseringens möjligheter, utan hur, säger Maria Stockhaus.

Ledarskapet från stat och kommun avgörande

På fredag 21 mars presenteras forskningsresultat från skolor som i tre års tid använt sig av en dator per elev (projektet Unos Uno). Forskningen förstärker bilden av att skolans ledarskap är avgörande för att it ska få fäste i undervisningen. Därför är huvudmännen och landets rektorer de viktigaste målgrupperna för Nationellt forum för digitaliseringen i skolan.

– De lokala huvudmännen har ett stort arbete framför sig. Dessutom behöver stat, myndigheter och andra nationella aktörer sätta upp tydliga mål, stödja med samordning och lyfta goda exempel både på klassrums- och huvudmannanivå, säger Maria Stockhaus.

Bakgrund

Nationellt forum för digitaliseringen i skolan är ett samarbete mellan beslutsfattare på hög strategisk nivå. Det bygger på en överenskommelse mellan SKL och regeringen. I forumet finns representanter från ett brett spektra av departement, myndigheter och organisationer, bland annat Utbildnings- och Näringsdepartementet, Skolverket, VINNOVA, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, UR, och Friskolornas. Ambitionen är att bredda forumet genom att bjuda in företrädare för elever, IT-och telekomföretagen samt forskare inom området.

Nästa möte med forumet sker den 6 maj.

Mer om SKL:s arbete med skolan i e-samhället

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!