Publicerad: 16 januari 2015

Nyhet

Stort intresse för att utveckla skolans digitalisering

I augusti 2014 lanserade SKL utifrån en regeringsöverenskommelse verktyget LIKA, it-tempen för skolan. Drygt ett halvår senare har över hälften av landets kommuner använt sig av verktyget.

Åsa Zetterberg, sektionschef, avdelningen för digitalisering, SKL.

– Vi kan konstatera att skolorna är väldigt angelägna i digitaliseringsfrågan och att de verkar sätta ett stort värde i verktyg där de får konkret stöd i vad de ska prioritera, säger Åsa Zetterberg, sektionschef på SKL.

Verktyget LIKA består av tre delar: värdering, sammanställning och handlingsplan. Värderingen sker inom fyra olika områden; Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Användaren, i första hand rektor, bedömer först själv läget på skolan, därefter får man en sammanställning och en handlingsplan över vilka insatser som behöver prioriteras.

När man är klar med sin värdering kan man välja att publicera den eller att spara den för skolans eget bruk. Än så länge finns det 385 publicerade utvärderingar, och drygt 1800 användare har registrerat sig. Samtidigt har över hälften av Sveriges kommuner registrerat ett kommunkonto, vilket innebär att rektorerna kan publicera sina värderingar och att man enklare kan arbeta kommunövergripande med resultatet.

Förskolor ska integreras i verktyget

Förskolelärare och förskoleelev som sitter framför en dator.

Nyligen blev det klart att verktyget vidareutvecklas under nästa år för att bättre anpassas till förskoleverksamhet.

– Det finns en stor efterfrågan från förskoleverksamheter att få verktyg och stöd i sitt digitaliseringsarbete. Vi hoppas även kunna utveckla liknande verktyg längre fram, inte bara inom skolområdet, säger Åsa Zetterberg.    

LIKA bygger till stora delar på eBlomlådan, ett verktyg för kommuner som vill ta ett helhetsgrepp kring alla delar inom digitalisering och e-förvaltning. Verktyget bygger på samma princip, att man gör en självvärdering och får en sammanställning.

– Självklart ger verktygen ingen heltäckande och exakt bild kring digitalisering, men de ger en indikation över hur man ligger till. Och den stora användningen av verktygen tyder på att det finns ett stort intresse kring frågorna och att den här typen av stöd uppskattas, säger Åsa Zetterberg.

Testa verktyget LIKA

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!