Publicerad: 21 maj 2014

Nyhet

Stöd till personer med funktionsnedsättning

För femte året gör SKL och Socialstyrelsen Öppna jämförelser av hur stödet till personer med funktionsnedsättning ser ut. Intresset att jämföra sig med andra växer i kommunerna. Nytt för i år är insatsen ledsagarservice.

Öppna jämförelser – stöd till personer med funktionsnedsättning 2014

Nästan alla kommuner, 98 procent, har svarat på en enkät med frågor som rör personer som har behov av stöd enligt LSS, (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Dessutom har 5 700 enheter, både kommunala och enskilda, lämnat svar om insatserna bostad med särskild service och daglig verksamhet inom LSS.

– Det är glädjande att kommunerna har en hög svarsfrekvens trots det omfattande arbete det innebär att svara på enkäten, då många uppgifter måste tas fram manuellt. Vi arbetar för att det ska bli möjligt att hämta merparten av uppgifterna direkt ur kommunernas verksamhetssystem, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL.

Nytt för i år är redovisning av insatsen ledsagarservice och i 94 procent av svarande kommuner kan den enskilde välja vem som ska vara ledsagare. I 82 procent av svarande kommuner betalas ledsagarens omkostnader.

Majoriteten, 95 procent, av handläggarna inom LSS-området har socionomutbildning och 80 procent har arbetat längre tid än ett år.

Uppföljning av individuella beslut om daglig verksamhet och bostad med särskild service är ett fortsatt förbättringsområde. Det finns en medvetenhet i kommunerna om behovet att utveckla arbetet med systematisk uppföljning. SKL stödjer medlemmarna i det arbetet genom en överenskommelse med socialdepartementet till stöd för en evidensbaserad praktik. Såväl kommuner som den enskilde har mycket att vinna både i kvalitet och effektivitet om varje insats följs upp för att säkerställa att den motsvarar det aktuella behovet.

Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet sker i samråd med Vårdföretagarna och Famna.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!