Publicerad: 9 juli 2014

Nyhet

Staten måste ta ansvar för infrastrukturen

SKL är kritiskt till att staten lägger över allt mer kostnader för nationell infrastruktur på kommunerna och landstingen. I en skrivelse till regeringen framhåller förbundet att utbyggnad, drift och underhåll av nationella stråk är ett statligt ansvar.

– Det blir allt vanligare att staten kräver medfinansiering från kommuner och landsting för att satsningar på nationell infrastruktur ska bli av. Det gäller såväl vägar, järnvägar som sjöfart. Medfinansiering från kommuner och landsting är ett undantag som har blivit regel, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Situationen är problematisk, enligt SKL. Kommunerna och landstingen tvingas till svåra prioriteringar.

– Att det satsas på statlig infrastruktur är mycket viktigt för deras utveckling, men resurserna är begränsade. Och att finansiera statlig infrastruktur ligger egentligen utanför kommunernas och landstingens ansvarsområde, säger Anders Knape.

– Vi vill nu att regeringen tillsätter en utredning med uppgift att lägga fast hur statlig infrastruktur ska finansieras och om medfinansiering ska komma ifråga. Staten måste ha en långsiktigt hållbar strategi för hur Sverige ska möta behovet av ny infrastruktur.

Skrivelsen Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!