Publicerad: 13 mars 2015

Nyhet

Stärkt skydd för barn och unga

Under närmare ett år har SKL lett ett arbete med en handlingsplan för att stärka skyddet för barn och unga.

Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg.

– I nära samarbete med socialchefer, handläggare inom sociala barn- och ungdomsvården, socialnämndsordföranden samt fackförbunden SSR och Vision har vi hittills identifierat och formulerat 50 förslag som ska stärka den sociala barn- och ungdomsvården, säger Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg.

På måndag träffar hon, politiker från SKL, företrädare för sociala barn- och ungdomsvården samt facken barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér samt regeringens samordnare Cecilia Grefve i ett första dialogmöte för att diskutera den sociala barn- och ungdomsvården.

– SKL välkomnar den översyn av socialtjänstlagen som ministern aviserat och jag hoppas arbetet kommer igång snarast, säger Åsa Furén-Thulin.

Lagen har 30 år på nacken och har bara mellan 2006 och 2013 fått nära 200 ändringar och tillägg. Det medför att den är snårig och ibland kontraproduktiv.

Konkreta förslag

Två barn som gungar.

Kommunerna jobbar redan med olika förbättringar och Åsa Furén-Thulin hoppas att måndagens möte ska resultera i konkreta förslag på hur regeringen kan stötta kommunerna i det fortsatta arbetet.

Många av förslagen från den handlingsplan SKL håller på att färdigställa handlar om hur arbetssituationen för socialsekreterarna kan förbättras. Ökade krav på dokumentation och bristande it-system tar till exempel tid som skulle kunna ägnas barnen.

– Många av våra medlemmar ser ett behov av mer introduktions- och vidareutbildning inom barn- och ungdomsvården. Det räcker inte med den nuvarande generalistutbildningen för arbete med utsatta barn, säger Åsa Furén-Thulin.

Engagerad yrkesgrupp

– Socialsekreterarna i den sociala barn- och ungdomsvården personifierar samhällets sista skyddsnät. De har ett komplext och ansvarsfullt arbete. Det är en välutbildad och engagerad yrkesgrupp som arbetar hårt varje dag för att göra ett professionellt arbete, säger Åsa Furén-Thulin.

– Vi behöver alla samarbeta. Det räcker inte med att kommuner och fackförbund arbetar med frågorna. Även nationella aktörer som regering och myndigheter behöver finnas med i arbetet kring konkreta och kraftfulla insatser för ett kvalitetslyft som är långsiktigt hållbart.  Därför välkomnar vi Åsa Regnérs initiativ att mötas.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!