Publicerad: 25 september 2014

Nyhet

Skolreformer bör göras stegvis och utvärderas

Väl planerade reformer har större chans att lyckas. SKL ställer sig därför bakom utredningen Utvärdera för utveckling som föreslår systematisk utvärdering av reformer på skolans område.

Maria Stockhaus

– Vi är särskilt positiva till förslaget att utvärderingarna bör främja utveckling på skolorna och inte bara fungera som kontroller i efterhand, säger Maria Stockhaus, ordförande för SKL:s utbildningsberedning.

Pröva i liten skala

SKL ställer sig också bakom förslagen om att försöksverksamhet och stegvis införande av reformer bör genomföras i större utsträckning. Att inrätta ett Råd för utvärdering bidrar också till delaktighet och förankring.

– Stegvist införande av reformer bör ske snarast. Det säger sig självt att det är enklare att rätta till och ändra i en reform om man provar i liten skala först än om man genomför en stor reform i full skala på en gång. Det ligger också i linje med den internationella trenden, säger Maria Stockhaus.

Mäta kunskap över tid

KL delar utredningens bedömning att utvärderings- och uppföljningssystemet behöver ses över i sin helhet och att det är viktigt med dialog med den lokala nivån.

- Det är ett problem att Sverige inte har ett system där vi kan följa elevernas kunskapsutveckling över tid. Stickprovsbaserade undersökningar för att kunna mäta trender bör därför utredas, säger Maria Stockhaus.

Hämta hela yttrandet: Utvärdera för utveckling – om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12) (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!