Publicerad: 31 mars 2017

Nyhet

Skolan kan möta och ta vara på elevers olikheter

Det är en ständig utmaning att utveckla skolan för att möta elevers olika behov. I skriften Olika är normen presenteras hur arbetet med inkluderande lärmiljöer kan gå till.

klassrum illustration

– Skolan behöver i ännu större utsträckning utformas för att möta elevers olika förutsättningar. Det är ett arbete som hela tiden pågår, säger Kenneth Nilsson, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

I skriften Olika är normen beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erfarenheter från kommuner som arbetat med att utveckla inkluderande lärmiljöer.

– Vi lyfter fram framgångsfaktorer, och själva processen, hur skolan kan arbeta med anpassningar och stöd samt elevhälsans roll, säger Kenneth Nilsson.

Olika behöver vara skolans norm

Att elever är olika är en tillgång i undervisningen och för lärandet. Skolan behöver därför i högre grad anpassa sig efter att elever är olika. Det handlar bland annat om ledarskap, organisation och elevsyn.

I skriften beskriver kommunerna en synvända där fokus flyttas från elevens svårigheter till hur undervisning, arbetssätt och skolans organisation kan förändras.

– Alla elever har rätt att utveckla sin fulla potential, ingå i ett sammanhang och känna tillhörighet. Det betyder inte att alla måste vara i samma rum hela tiden, säger Kenneth Nilsson.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot