Publicerad: 28 mars 2014

Nyhet

SKL välkomnar satsning på bredband

Utbyggnaden av bredband är oumbärlig för landsbygdens utveckling. SKL välkomnar därför regeringens beslut att satsa mer resurser på bredbandsutbyggnad i det så kallade landsbygdsprogrammet.

Under åren 2014-2020 ska regeringen avsätta drygt 3,2 miljarder kronor till bredbandsutbyggnad. Förra programperioden avsattes 1,6 miljarder kronor.

– Vi ser positivt på att regeringen ökar sin satsning på bredband. SKL har arbetat för att bredbandsutbyggnaden ska ges fortsatt hög prioritet i landsbygdsprogrammet. Tillgång till bredband är en förutsättning för lokal och regional utveckling. Förutsättningarna för företagande blir bättre och landsbygden blir mer attraktiv att bo och verka i, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Landsbygdsprogrammet

Syftet med programmet, som finansieras av medel från EU och den svenska staten, är att stödja insatser som främjar landsbygdens ekonomiska, sociala och miljömässiga utveckling.

SKL:s arbete med bredband

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!