Publicerad: 21 oktober 2014

Nyhet

SKL välkomnar delar av utredningsförslag om läkemedel

Socialdepartementet har gett Sveriges Kommuner och Landsting möjlighet att yttra sig över Läkemedels- och apoteksutredningens delbetänkande "Läkemedel för särskilda behov".

Mats Eriksson, ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL.

Utredningen gör en översyn av prissättning, tillgång och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. Delbetänkandet handlar om hur smittskydds-, licens- och så kallade extemporeläkemedel ska hanteras och prissättas.

– Den viktigaste synpunkten i vårt yttrande gäller förändringarna för smittskyddsläkemedel. Där välkomnar vi förslagen i utredningen, säger Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

SKL vill också betona vikten av att säkra en mer transparent och enhetlig prissättning för de berörda läkemedlen.

– För framförallt smittskydds- och licensläkemedel har det hittills funnits orimliga skillnader i pris, säger Mats Eriksson.

En person som håller lläkemedel i en utsträckt hand.

SKL påpekar även i yttrandet att det är viktigt för landstingen att förslagen hanteras snabbt. Förändringar som förbättrar faktureringssituationen och möjligheterna till separat uppföljning av förskrivning enligt smittskyddslagen är nödvändiga. För landstingen ärdet väsentligt att det inte blir en separat speciallösning utan att man vid förändringar tar höjd för att etablera samma lösning för övriga landstingssubventioner.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!