Publicerad: 25 mars 2015

Pressmeddelande

SKL:s politiska organisation 2015-2019 vald

Vid ett konstituerande styrelsemöte idag valdes 267 olika befattningar i SKL:s utskott, delegationer och beredningar.

De valda representerar 90 kommuner och alla 20 landsting och regioner. 143 av de valda är kvinnor och 124 är män.

Vy från salen där SKL:s valkongress 2015 hölls.

Arbetsutskottet (ordinarie ledamöter)
Lena Micko (S), Linköpings kommun
Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län
Karin Thomasson (MP), Östersunds kommun
Emil Broberg (V), Region Östergötland
Anders Knape (M), Karlstad kommun
Carola Gunnarsson (C), Sala kommun
Lennart Gabrielsson (FP), Sollentuna kommun

Förhandlingsdelegationen
Heléne Fritzon (S), Kristianstads kommun (ordförande)
Sten Nordin (M), Stockholms stad (vice ordförande)
(både ordförande och vice ordförande även adjungerade till styrelsen)

Sjukvårdsdelegationen
Dag Larsson (S), Stockholms läns landsting (ordförande)
Mats Eriksson (M), Region Halland (vice ordförande)
(både ordförande och vice ordförande även adjungerade till styrelsen)

Revisionsdelegationen
Anna Wiklund (M), Enköpings kommun (ordförande)
Vakant (S), (vice ordförande)

Beredningen för demokratifrågor
Paul Lindvall (M), Linköpings kommun (ordförande)
Hanna Thomé (V), Malmö stad (vice ordförande)

Beredningen för internationella frågor
Ilmar Reepalu (S), Malmö stad (ordförande)
Annika Tännström (M), Västra Götalandsregionen (vice ordförande)

Beredningen för kultur och fritid
Marie-Louise Rönnmark (S), Umeå kommun (ordförande)
Catrin Hulmarker (M), Hjo kommun (vice ordförande)

Beredningen för primärvård och äldreomsorg
Eva Olofsson (V), Västra Götalandsregionen (ordförande)
Maria Rydén (M), Göteborgs stad (vice ordförande)

Beredningen för samhällsbyggnad
Johan Persson (S), Kalmar kommun (ordförande)
Pär Jönsson (M), Östersunds kommun (vice ordförande)

Beredningen för socialpolitik och individomsorg
Marlene Burwick (S), Uppsala kommun (ordförande)
Jörgen Berglund (M), Sundsvalls kommun (vice ordförande)

Beredningen för tillväxt och regional utveckling
Birgitta Losman (MP), Västra Götalandsregionen (ordförande)
Kristina Jonäng (C), Västra Götalandsregionen (vice ordförande)

Beredningen för utbildningsfrågor
Lena Baastad (S), Örebro kommun (ordförande)
Cecilia Brinck (M), Stockholms stad (vice ordförande)

Beredningen för digitalisering
Martin Andreasson (M), Västra Götalandsregionen (ordförande)
Pierre Cengiz Edstrand (MP), Sigtuna kommun (vice ordförande)

Sverigedemokraterna reserverade sig i enlighet med tidigare reservation i valutskottet.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!