Publicerad: 27 april 2015

Pressmeddelande

SKL:s analyshandbok ska ge bättre skolresultat

Rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2015 jämför samtliga kommuners skolresultat. Nytt för i år är en Analyshandbok för kommuner som systematiskt vill utveckla sitt kvalitetsarbete.

Håkan Sörman, VD på SKL.

– Våra jämförelser visar att kommuner kan vända negativa resultat. Men det går inte av sig själv. Inte minst krävs att lärare, elever och de som styr skolan tillsammans deltar i ett planerat förbättringsarbete. Och det behöver bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Vår Analyshandbok erbjuder det stödet, säger Håkan Sörman, VD för SKL.

Nytt värde tar hänsyn till socioekonomisk bakgrund

Två pojkar som läser en bok i ett klassrum.

I de sammanvägda resultaten för kommunerna tar SKL i årets Öppna jämförelser hänsyn till socioekonomiska faktorer, utifrån ett så kallat modellberäknat värde. Det bidrar till en mer rättvisande jämförelse mellan kommunerna. Det ställer också tydliga krav på kommunerna att leva upp till de resultat som förväntas.  

– Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar stor roll för resultaten och därför tar vi hänsyn till det när vi jämför olika kommuner. Utgångspunkten måste vara att alla elever ska nå skolans kunskapskrav. Vårt nya värde ger bättre förutsättningar än tidigare att jämföra och samarbeta med relevanta kommuner, säger Håkan Sörman.

Kommunernas resultat

  • Sex kommuner som har klättrat i rankningen de senaste fyra åren: Rättvik, Nykvarn, Tanum, Vårgårda, Södertälje och Malmö.
  • De tre kommuner med högst sammanlagt värde är Vellinge, Malung-Sälen, Lidingö.
  • Det genomsnittliga meritvärdet (betygsvärdet) har ökat, från 213,1 till 214,8.
  • Samtidigt har andelen behöriga till något av de nationella programmen i gymnasieskolan sjunkit från 87,6 procent till 86,9 procent.

En slutsats av elevernas resultat är att elever med höga betyg får ännu högre betyg och att elever med låga betyg får ännu lägre betyg.

Elevenkät

Precis som förra året innehåller årets Öppna jämförelser resultaten på den elevenkät som besvarats av cirka 100 000 elever i årskurs 5 och 8. Liksom tidigare år har eleverna en positiv syn på skolan. Det sammanvägda resultatet visar att närmare nio av tio elever i årskurs 5 och nästan åtta av tio elever i årskurs 8 anger positiva svarsalternativ.

– Lärare, skolledare, skoltjänstemän och politiker ska vara stolta över att majoriteteten av eleverna är positiva till skolan. Den positiva inställningen är en bra bas att bygga dagens och framtidens skola på, säger Håkan Sörman.

Omfattande stöd för kvalitetstutveckling

Inom SKL:s matematiksatsning PISA 2015 har SKL utvecklat en modell där politiker, skolchef, rektor och lärare jobbar tillsammans. Var tredje kommun deltar i satsningen och de arbetar i nätverk tillsammans med andra kommuner. Modellen kan användas för utveckling i skolan i vilket ämne eller område som helst.

– Med vår modell för PISA 2015, årliga Öppna jämförelser, Analyshandboken samt vår nya satsning Skolanalys för enskilda kommuner, så har vi en god grund för att stödja kommuner som behöver utveckla skolans kvalitet och förbättra likvärdigheten och resultaten, säger Håkan Sörman.

Fakta

Att jämföra elevernas faktiska resultat rakt av blir inte alltid rättvisande för en kommun, eftersom socioekonomiska skillnader spelar stor roll för resultaten. I samarbete med SCB har SKL därför tagit fram ett nytt modellberäknat – förväntat – värde som tar hänsyn till elevers socioekonomiska förutsättningar och skillnader. I värdet ingår kön, förälders utbildningsnivå, nyinvandrad sedan fyra år och behov av ekonomiskt bistånd.

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!