Publicerad: 10 februari 2015

Nyhet

SKL:s 35 förslag för integration får stöd

Svaren på integrationens framgångar finns ofta hos kommunerna. Men statligt stöd och samverkan är nödvändigt. Det är därför positivt att allt fler uppmärksammar SKL:s 35 förslag på åtgärder.

Per-Arne Andersson, chef på avdelningen för lärande och arbetsmarknad.

– Landets kommuner tar och vill ta ett stort ansvar för att hjälpa människor på flykt från krig och förtyck till ett bra liv i Sverige. Men det finns ingen enkel lösning för en snabb integration. Det handlar om flera åtgärder som måste fungera tillsammans, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Under vinterns intensiva debatt om integration så har allt fler aktörer uppmärksammat SKL:s 35 förslag till åtgärder, vilka utgår från de nyanländas behov och kommunernas förutsättningar.  Tre områden är centrala:

  • Mottagandet av nyanlända måste fördelas jämnare mellan kommuner. Nyckeln är var och hur anläggningsboenden (abo) för asylsökande planeras samt reglerna för eget boende (ebo). Nya abo behöver planeras i samråd mellan stat och respektive kommun för att säkra ett bra mottagande och integration på orten. Dessutom behöver ebo-reglerna förändras. Idag lever många barn under oacceptabla förhållanden eftersom det inte ställs några krav alls på boendet.
  • Ersätt kommunerna för de faktiska kostnaderna. Idag har kommunerna kostnader för mottagandet som staten är ansvarig för. Ersättningarna behöver vara träffsäkra och enkla att administrera.
Tre män med utländsk härkomst som diskuterar i ett skolkök.
  • Anpassa insatserna efter individens kompetens. Därför behövs ett mer flexibelt regelverk för Arbetsförmedlingen och bättre samverkan med kommuner och näringsliv. Möjligheterna till etableringsinsatser behöver också kunna vara längre än dagens två år.

– Staten ska ge rätt förutsättningar genom tillräckliga resurser och ett smidigt regelverk. Men planeringen för mottagandet löses bäst lokalt. Därför behövs också en bättre regional och lokal dialog mellan statliga myndigheter och kommuner, säger Per-Arne Andersson.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!