Publicerad: 18 november 2014

Nyhet

SKL positivt till nya datalagar inom vård och omsorg

SKL ställer sig i ett yttrande positivt till två nya lagar om datahanteringen inom vård och omsorg, dels en hälso- och sjukvårdsdatalag dels en socialtjänstdatalag.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Hämta yttrandet "Rätt information på rätt plats i rätt tid" (SOU 2014:23)

– Vi välkomnar förslagen till en mer grundläggande förändring av lagstiftningen inom informationsområdet. De kommer att öka möjligheterna att bedriva en säker vård och omsorg inom en rad områden, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Utredningens syfte är att skapa förutsättningar för en informationshantering som bidrar till bästa möjliga resultat för alla individer som har behov av vård och omsorg.

Individens behov

Läkare som sitter framför datorn med en patient.

– Vi delar utredningens uppfattning att nuvarande regelverk har ett för starkt fokus på organisation. Det främjar inte en jämlik vård och omsorg över hela landet. Det är därför positivt att utredningen utgår från individen och dennes behov, säger Anders Knape.

SKL gör bedömningen att utredningen balanserar vikten av patienternas integritet väl mot kraven på en god vård och omsorg.

– Förslaget förutsätter dock att staten tillför medel i enlighet med finansieringsprincipen, säger Anders Knape.

– Med den nya lagstiftningen tillämpad kommer sjukvården och socialtjänsten kunna leva upp till kraven på en säker vård och omsorg. Samtidigt kommer det medföra avsevärda kostnader för såväl huvudmän som vårdgivare och den som bedriver socialtjänst vilket utredningen inte har beaktat.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!